GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR KATASTROFE REDUKTION

0
464

12. OKTOBER 2005

Det sidste år har mindet folk over hele jorden om at ingen steder i verden er immune mod naturkatastrofer. Fra det massive jordskælv og tsunamien i det Indiske ocean til tørke og græshoppe plagede lande i Afrika, fra ødelæggelserne forudsaget af orkaner og cykloner i USA, Karibien og stillehavet til massive oversvømninger i Europa og Asien, har hundredetusindevis af mennesker mistet livet, og millioner har mistet deres levebrød pga. naturkatastrofer.

Temaet for dette års internationale dag for katastrofe reduktion opsumerer det vi skal lære af vores erfaringer: ”Investeringer for at forebygge katastrofer.” Vi kan ikke stoppe naturkatastrofer, men vi kan og skal udruste individer og samfund til at klare dem bedre. De der er mest udsatte for naturkræfterne er ofte de fattigste, hvilket betyder at når vi reducerer fattigdommen, reducerer vi også sårbarheden.

I dette internationale år for mikrokreditter, skal vi anerkende at mikrofinans kan gøre meget for at hjælpe de med få eller ingen adgang til traditionelle financielle institutter. Dermed reduceres risikoen for katastrofer og katastrofe beredskabet forbedres. Ved at forskelliggøre den mest udsatte befolknings indtjeningsgrundlag og ved at fremme katastrofe forsikringer, kan mikrofinancer styrke forberedelserne før katastrofer og evnen til at komme sig over katastrofer.

Dette er den type banebrydende tilgangsmåder som Hyogo handlingsplanen for 2005-2015 opfordrer til. Handlingsplanen blev vedtaget på verdenskonferencen for katastrofereduktion i januar og blev bekræftet på FN-topmødet i New York i september. Efter et år hvor vi burde have fået vigtige erfaringer, opfordrer jeg alle administrationer, regeringer, internationale organisationer, civilsamfundet og den private sektor til at iværksætte denne handlingsplan og investere i reduktion i fattigdom og forebyggelse af katastrofer, så vi på denne internationale dag for katastrofereduktion kan begynde at opbygge fleksible samfund og redde liv.