Generalsekretærens budskab på FN-dagen

0
446

Verden forandrer til fordel for de Forenede Nationer da flere mennesker og regeringer forstår, at i denne globaliserende verden hvor alle er afhængige indbyrdes, flersidighed er er den eneste vej frem. Globale problemer kræver globale løsninger – og at prøve at løse problemerne alene har ikke nogen nytte. Hvad enten det angår fred og sikkerhed, udvikling eller menneskerettigheder, kravene på vores organisation vokser dagligt.

Jeg er fast besluttet på at sikre at vi opnår fremskridt med de store problemer af vor tid. Vi må tage det trin for trin, bygge på vores præstationer undervejs og samarbejde med medlemslande og det civile samfund. Det indeholder at vi må styrke FN’s evne til at arbejde på at forhindre konflikter og bygge og opretholde fred. Det betyder også at vi må fokusere endnu mere på nedrustning og forhindring af spredning af atomvåben.

Samtidig må vi fordoble vores indsats for at nå millennium målene, især i Afrika. Jeg vil forsøge at mobilisere politisk vilje og holde ledere ved deres løfter angående bistand, handel og slettelse af gæld.

Jeg vil fortsat gøre hvad jeg kan for at opildne globale og handlingskraftige gerninger hvad angår klimaforandring. Som vi kunne se i topmødet, holdt i sammenhæng med Generalforsamlingen i september, er FN det logiske forum for at opnå konsensus om dette pressende emne. De mange ledere der var til stede sendte en tydelig besked til klimamødet i Bali som organiseres af FN’s rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC). Budskabet lyder at vi ikke længere kan fortsætte som vi har gjort indtil videre, vi må engagere alle lande, industrilande såvel som udviklingslande for at sikre resultater. At beskytte klimaet for nutidens og fremtidens generationer er i alles interesse.

Hvis sikkerhed og udvikling udgør to af FN arbejdets pilarer så udgør menneskerettigheder den tredje. Jeg vil arbejde sammen med medlemslandene og det civile samfund for at begrebet “Responsibility to Protect” ikke blot bliver ved et begreb uden konkrete handlinger. Således kan vi sikre at der gribes ind i tide, måtte folkedrab, etnisk udrensning eller forbrydelser mod menneskeheden finde sted.

Til slut må vi transformere selve FN. Vi må tilpasse os så at vi kan møde nye behov, og sikre de højeste etiske standarder, integritet og ansvar, for at vise at vi må stå til ansvar overfor alle medlemslandene og mennesker verden over.

I fremtiden vil dømmes for vores gerninger i dag og de resultater vi når. Lad os derfor på FN-dagen atter vie os for at nå dem.