A-Ø webstedsindeks

Sudan: 450.000 børn er flygtet fra deres hjem

UNICEF optrapper den humanitære støtte til børn på flugt, der er berørt af den igangværende konflikt i Sudan. Da volden fortsætter, skønnes det, at 82.000 børn er flygtet til nabolandene, og ca. 368.000 flere er fordrevet i landet.  

Ifølge UNHCR har mere end 164.000 mennesker søgt tilflugt på tværs af grænserne siden den 15. april, bl.a. i Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Egypten, Etiopien, Libyen og Sydsudan. Desuden anslår IOM, at omkring 736.000 mennesker er blevet fordrevet internt i Sudan siden konfliktens begyndelse. Næsten 3,8 mio. mennesker var internt fordrevne i Sudan før voldens udbrud. 

“Den brutale konflikt i Sudan har kostet landets børn et ødelæggende tab”, sagde UNICEF’s administrerende direktør Catherine Russell. 

I denne uge landede en UNICEF-transport af vand, sanitet og hygiejneforsyninger i Port Sudan, og der er planlagt yderligere transporter i de kommende dage. 

UNICEF arbejder også tæt sammen med regeringer og partnerorganisationer i nabolandene for at øge de livreddende tjenester og støtte til disse sårbare børn. Denne støtte omfatter: 

– Tilvejebringelse af sikkert vand gennem vandtransport, vandbehandling, udgravning og reparation af borehuller. 

– Ernæringstjenester for børn under fem år, der lider af alvorlig akut underernæring. 

– Tilvejebringelse af henvisninger til sundhedsscreening, vaccination, vigtige lægemidler og medicinske kits for at sikre adgang til sundhedspleje. 

– Forebyggelse og reaktion på børnebeskyttelse og kønsbaseret vold (GBV). 

– Uddannelsestjenester for at sikre, at flygtninge, hjemvendte og børn og unge fra værtssamfundet kan få adgang til inkluderende kvalitetsuddannelse. 

UNICEF opfordrer det internationale samfund til hurtigst muligt at støtte UNICEF’s indsats ved at stille yderligere midler og ressourcer til rådighed for at imødegå den voksende krise. Med vedvarende støtte har UNICEF til formål at nå ud til og hjælpe flere børn i nød og sikre deres ret til overlevelse, udvikling og beskyttelse. 

Læs også:

Ude af Overskrifterne: En ud af fire venezuelaner har forladt hjemlandet

Ude af Overskrifterne: Krisen i Afghanistan forsætter

Sudans oversete krise: En opfordring til international handling

Konflikter, der ikke er i overskrifterne

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19