GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ FN-DAGEN

0
445

24. OKTOBER 2005

I dag, hvor vi fejrer FN’s 60 årsdag, må vi erkende at verden er meget anderledes end FN’s grundlæggere lever i.
FN skal afspejle denne nye tid, og være klar til at leve op til dens nye udfordringer, herunder viden om at hundre millionervis af mnnesker er forsvarsløse i forhold til hungersnød, sygdom og ødelæggelse af miljøet, selvom verden har mulighed for at redde dem.
Sidste måned mødtes verdens ledere i New York for at forsøgte at skabe et fælles svar til disse udfordringer.
Ledere af både rige og fattige lande forpligtede sig til detaljerede planer, der hvis de bliver fuldt udført, kan halvere hungersnød og fattigdom over de næste 10 år.
De besluttede at skabe nye FN agenturer for at fremme menneskerettigheder og etablere varig fred i krigshærgede lande.
De lovede at bekæmpe terrorisme under alle afskygninger, og tage fælles skridt for at redde befolkninger fra folkemord og anden alvorlig kriminalitet hvis det er nødvendigt.
De besluttede at foretage vigtige reformer af FN sekretariatet.
Men om klimaændring og reform af sikkerhedsrådet kunne de kun lave svage udtalelser. På spørgsmålene om spredning af atomvåben og nedrustning kunne de slet ikke blive enige.
De har efterladt en masse arbejde til os. Idag, når vi markerer 60 årsdagen for vores uundværlige institution, lover jeg jer at jeg vil gøre min del af arbejdet. Og jeg stoler på at i, som verdensborgere, vil gøre jeres.