Global bæredygtighed skal komme mennesker og miljø til gode

0
483

I dag, og i højere grad end nogensinde tidligere, er verdens ledere tvunget til at fokusere på hvad der betyder mest; menneskehedens og planetens langsigtede overlevelse.

Det fastslår et ‘High-level’ panel, der sætter fokus på global bæredygtighed, i en rapport som FNs Generalsekretær BAN Ki-moon præsenterede i Addis Ababa i dag.

“Modstandsdygtige menneske & modstandsdygtige planet” opfordrer til at tage hensyn til sociale og miljømæssige omkostninger i relation til hvorledes verden prisfastsætter og måler økonomisk aktivitet.

Rapporten efterspørger ligeledes et sæt indikatorer for bæredygtig udvikling, der går videre end det traditionelle tankesæt der er knyttet til BNP, og anbefaler Regeringer at udvikle og implementere et antal specifikke mål for bæredygtig udvikling, der kan være med til at mobilisere global handlekraft og overvære graden af fremskridt.

Det 22 mand store panel, der blev nedsat af Generalsekretæren i august 2010 med det formål at formulere en ny strategi for bæredygtig udvikling og ikke-kulstof afhængig velstand, blev ledet af henholdsvis den finske præsident Tarja Halonen og Sydafrikas præsident Jacob Zuma. Panelets endelige rapport, “Modstandsdygtige menneske & modstandsdygtige planet: En fremtid der er værd at vælge,” indeholder 56 anbefalinger til hvorledes bæredygtig udvikling kan implementeres og hvorledes disse tiltag kan indlemmes i eksisterende økonomisk politik så hastigt som det er muligt.

“Det er en mulighed at verden er på vej mod yderligere recession. Af samme grund hungrer det politiske system efter ideer der kan hjælpe dem til at navigere bedre i disse vanskelige tider,” sagde præsident Zuma. 

“Vores rapport gør det klart at bæredygtig udvikling er vigtigere end nogensiden, set i lyset af de mange kriser verden oplever i øjeblikket.”  

Præsident Halonen understregede vigtigheden af at placere mennesket i centrum i relation til at opnå bæredygtig udvikling. “Udrydelse af fattigdom og øget lighed må vedblive at være prioriteter i verden,” forklarede præsident Halonen. 

“Panelet konkluderer at det er vigtigt at forbedre kvinders muligheder og at det er afgørende for den bæredygtige udvikling, at de sikres en større rolle i den globale økonomi”. 

Ban Ki-moon understregede, i forbindelse med overdragelsen af rapporten, at bæredygtig udvikling er en top-prioritet i hans anden periode som Generalsekretær.

Den nævnte rapport er et betydeligt bidrag til FN arbejde til fordel for bæredygtig udvikling, og er et vel-timet og brugbart bidrag i forberedelserne til FNs kommende kommende klima konference (Rio+20) der finder sted i Brasilien i Juni 2012.

De 22 medlemmer af panelet inkluderer både nuværende og forhåndværende statsoverhoveder, ministre samt representanter for den private sektor og det civile samfund.

Ud over den finske president Tarja Halonen og Sydafrikas præsident Jacob Zuma, inkluderede panelet ligeledes Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland; Sveriges Minister for International udvikling og samarbejde, Gunilla Carlsson og Europas klimakommissær, Connie Hedegaard.