Generalsekretærens meddelelse vedrørende den internationale dag for familier

0
450

Generalsekretæren

Meddelelse vedrørende den internationale dag for familier
15. Maj 2007

Temaet for dette års internationale dag for familier er ”Familier og personer med handicap”.

For mange personer med handicap har og er deres familie en kilde til både bemyndigelse og styrke. For andre derimod, har familien været overbeskyttende og været en hæmsko for væksten af individet. I andre tragiske tilfælde kan familien også se på en handicappet med skamfølelse, forsømmelighed og vanrøgt.

De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog i 2006 ”Konventionen om rettighederne for personer med handicap”, den første meneskerettighedstraktat i det 21. århundrede. I indledningen bekræfter konventionen, at familien både er den naturlige samt fundamentale gruppeenhed i samfundet og dermed er berettiget til beskyttelse af samfundet og staten. Samtidig erklærer den, at personer med handicap og deres familiemedlemmer skal kunne modtage både beskyttelse og assistance så familierne fuldt ud kan medvirke til opretholdelsen af fulde og ligeværdige rettigheder for personer med handicap.

I konventionens Artikel 23 blev de involverede regeringer enige om at beskytte handicappede personer mod diskriminering i sager relateret til ægteskab, parforhold og familie. De var også enige om at sikre lige rettigheder for børn med handicap i henhold til familieliv og endvidere enige om at sikre, at børn med handicap ikke bliver adskilt fra familien mod deres vilje, medmindre det er nødvendigt og i barnets interesse. Skulle den nærmeste familie være forhindret i at sørge for et handicappet barn, var der mellem regeringerne enighed om, at enhver indsats skulle undertages for at forsikre alternativ pleje gennem fællesskaber med tilknytning til familien.

Samfundet har et ansvar over for personer med handicap og deres familier. På den internationale dag for familier, lad os derfor sikre os at personer med handicap har mulighed for at trives som individer og samtidig nyde samme fundamentale menneskerettigheder som alle andre.