UNDP’s årsrapport for 2009 er udkommet

0
499

altFN’s Udviklingsprogram (UNDP) har udgivet sin årlige rapport. Den bærer titlen “Living up to Commitments,” eller på dansk: “At leve op til forpligtelser.” Årsrapporten for 2009 kan downloades fra FN’s Udviklingsprograms hjemmeside www.undp.org på engelsk, arabisk, russisk, fransk og spansk (direkte link).

FN’s Udviklingsprograms forpligtelse til kapacitetsudvikling udgør organisationens overordnede service i de 166 lande hvor det er til stede. Mens FN’s Udviklingsprogram løbende støtter udviklingslandene under den nuværende økonomiske og finansielle krise, bevares troskaben mod det fælles sæt værdier som er fremlagt i millenniumerklæringen. FN’s Udviklingsprogram er således forpligtet til at sikre, at dets politiske rådgivning og tekniske støtte fortsat er rettet mod ét resultat: Reelle forbedringer i folks liv og i de valg og muligheder der er tilgængelige for dem.

Årsrapporten for 2009 beskriver indsatsen på områder, der er tæt forbundne med FN’s millenniummål, såsom fattigdomsbekæmpelse, demokratisk regeringsførelse, kriseforebyggelse, samt miljø og bæredygtig udvikling.