A-Ø webstedsindeks

Guterres: hamstring af vacciner er moralsk forkasteligt

FN-generalsekretær, António Guterres, kritiserede rige lande for hamstring af vacciner mod COVID-19

“Det er moralsk forkasteligt, at vi ikke har sikret en lige og retfærdig fordeling af vacciner,” sagde Guterres i forbindelse med et ministermøde i FN’s menneskerettighedsråd.

“Ti lande alene har hamstret 75 procent af alle COVID-19-vacciner. Samtidig er der 130 lande, som endnu ikke har modtaget en eneste dose.

“Lige og retfærdig adgang til vacciner er i sidste ende et spørgsmål om menneskerettigheder. Vaccinationsnationalisme er i konflikt hermed. Vacciner skal være tilgængelige og til at betale for alle.”

Guterres udtrykte også bekymring over, at tiltag til at bremse spredningen af virusset kommer i konflikt med civil og politiske rettigheder. Han påpegede, at statsmagter i visse lande bruger pandemien som påskud for at indføre nødforanstaltninger, der kriminaliserer kritikere, ulovliggør grundlæggende frihedsrettigheder, undergraver den uafhængige presse og umuliggør ikke-statslige organisationers aktiviteter.

Generalsekretæren opfordrede også menneskerettighedsrådets medlemsstater til at sikre, at menneskerettigheder bliver en hjørnesten i regulering af digitale teknologier.

“Vi har udviklet en drejebog for digitalt samarbejde, som tegner rammerne for vores fremtidige arbejde på området,” fortalte Guterres.

“Vi skal bygge en sikker, retfærdig og åben digital fremtid, der hverken krænker privatlivets fred eller den menneskelige værdighed.”

Derr har været begrænset adgang til livsafgørende information om COVID-19 under pandemien, og at misinformation er taget til i styrke – i visse tilfælde har det endda været de magthavende, der er ophav til skævvridningen af informationsstrømmene.

“Den misinformation, som er blevet udbredt under pandemien, har fået alarmklokkerne til at ringe. Digitale platforme har enorm magt, som kan bruges til gode formål, men som også kan misbruges.”

FN-lederen udtrykte bekymring over, at der i øjeblikket bliver indhentet store mængder informationer om os, og at vores adfærdsmønstre er blevet til en vare.

“Vores data bruges til at forme og manipulere vores opfattelser af virkeligheden – og uden at vi overhovedet opdager det,” sagde Guterres.

“Regeringer kan udnytte data og kontrollere deres befolkningers adfærd og krænke visse gruppers menneskerettigheder.

“Det er ikke science fiction eller en dystopi om det 22. århundrede. Det er virkeligheden i dag. Og vi bør give det stor opmærksomhed.”

Guterres var også bekymret over den vedvarende ulighed mellem kønnene og racisme.

“Jeg bifalder det nuværende momentum i kampen mod racisme og diskrimination,” sagde Guterres og opfordrede til handling mod hadegrupper. “Vi ser alt for ofte, at det er folk med magt og ansvar, der puster til den hadefulde ild – og på måder, som vi for ikke længe siden betragtede som utænkelige.

Vi har brug for globalt samarbejde, hvis vi skal vinde over denne voksende trussel.”

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19