A-Ø webstedsindeks

Guterres til Paris Peace Forum: Verden er i oprør

12. november 2019 – For anden gang i år bliver det såkaldte Paris Peace Forum afholdt, som finder sted fra den 11. til 13. november 2019. Her bruger stats- og regeringsledere, NGO’er, virksomheder og deltagere fra civilsamfundet anledningen til at diskutere fælles løsninger på en række af verdens store udfordringer.

Efterhånden som det internationale system forværres, bliver det globale samarbejde svagere. Der tages ikke hensyn til internationale normer og menneskerettigheder, hvilket er med til at sætte spørgsmålstegn ved idéen om international retfærdighed. Vi har brug for en reguleret globalisering, og verden gør klar til cyberkrig. Der skal desuden mere internationalt samarbejde til for at løse klimaproblemerne. Paris Peace Forum har til hensigt at imødegå disse tendenser.

”Sahel-regionen, Libyen, Syrien, Yemen, Afghanistan….overalt i verden er der fortsat konflikter, der forårsager lidelse og rykker mennesker op med rode. Vores verden er i oprør,” startede FN’s generalsekretær, António Guterres, ud med at sige i sine indledende bemærkninger til Paris Peace Forum mandag den 11. november.

Han påpegede, at selvom FN indførte en våbenembargo mod Libyen i 2011, så modtager begge sider i den opblussende borgerkrig alligevel våben udefra. Indblanding udefra er således med til at gøre implementeringen af ​​Sikkerhedsrådets resolutioner endnu sværere.

”Våbenembargoen mod Libyen er et godt eksempel. Alle ignorerer den, og der er ikke engang nogen, der prøver at benægte dette. Nationale og regionale spændinger spreder sig. Konflikter bliver mere og mere indbyrdes afhængige og bliver i stigende grad knyttet til en ny form for global terrorisme. Den libyske konflikts indvirkning på Sahel-regionen og Tchad-søen er en trist illustration af dette,” sagde Guterres.

I en pressemeddelelse lægger udenrigsminister Jeppe Kofod ligeledes op til, at der er brug for lande, der vil forsvare de internationale spilleregler og sikre, at de overholdes. Han mener desuden, at den stigende globalisering har været med til at skabe usikkerhed for alt for mange mennesker. Kofod deltager i Paris Peace Forum i dag, den 12. november.

På samme måde fremhævede Guterres globaliseringens negative konsekvenser i sine indledende bemærkninger til Paris Peace Forum i går: ”Vi ser også globaliseringens ulemper, som – kombineret med avanceret teknologi – uddyber ulighederne i samfundet. Mennesker lider og ønsker at blive hørt. De ønsker ligestilling. De kræver sociale og økonomiske systemer, der fungerer for alle. De ønsker, at deres menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder bliver respekteret. De vil gerne have medbestemmelse i de beslutninger, der påvirker deres liv. Når dette ikke er tilfældet, kan følelsen af ​​udstødelse føre til oprør.”

Ifølge Guterres er der behov for et universelt system, der respekterer international lov. ”Der er behov for mere international solidaritet og mere multilateralisme, men denne multilateralisme er nødt til at tilpasse sig udfordringerne i dag og i morgen,” fortalte han.

Hans afsluttende bemærkning lød: ”Kampen mod klimakrisen betyder også, at vi skal kæmpe for fred og social samhørighed. Udvidelse af adgangen til teknologi betyder også, at vi skal bidrage til ligestilling mellem kønnene. Forebyggelse af konflikter betyder også, at vi skal fremme en retfærdig og bæredygtig udvikling.”

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19