Hawala – remitternes rejse

0
512
Foto: UN Photo Stuart Price

Foto: UN Photo Stuart Price

Når mennesker fra den somaliske diaspora skal sende penge til deres familier og venner i hjemlandet, såkaldte remitter, går de sjældent i banken. De går som oftest heller ikke til Forex eller Western Union eller nogen af de andre officielle pengeoverførselsinstitutter. De går til en betroet person i nærmiljøet, som så tager kontakt med en partner i for eksempel De Forenede Arabiske Emirater. Partnere kontakter så en tredje person i Somalia. Sekunder senere kan pengene ligge i et familiemedlems pung.

“Hawala” betyder tillid på arabisk og er et alternativt overførselssystem som overfører penge uden en faktisk overførsel. Officielle værdioverførsler afhænger af en fungerende finansinfrastruktur i sender- og modtagerland. Hawala muliggør, at værdier bliver overført uofficielt ved at betroede mellempersoner giver midlertidig kredit. I lande med svage eller ikke-eksisterende formelle finanssektorer, er det ofte den eneste reelle mulighed for værdioverførsler.

“Med borgerkrigen i 1990’erne, fulgte et totalt kollaps af en række samfundsstrukturer, deriblandt finanssektoren”, fortæller formand for Somalisk Netværk i Norge, Bashe Musse. “Hawala-systemet blomstrede dermed op og blev en vigtig livline mellem den somaliske diaspora og deres familie og venner i hjemlandet.”

Manglen på en fungerende finansinfrastruktur kan være en motivationsfaktor for benyttelsen af alternative værdioverførselsmetoder, men det er langt fra den eneste. Det officielle værdioverføringssystem er en milliardindustri, som profiterer stort på afgiftslægning på overførslerne og høje vekselrater. Det er ofte overførslerne til det globale syd som har de højeste afgifter, et faktum som er blevet stærkt kritiseret af blandt andet Verdensbanken. For at undgå, at store summer forsvinder i lommerne på overførselskontorerne foretrækker mange migranter derfor at benytte sig af uformelle kanaler.

Et andet incitament til at vælge alternative systemer, er de høje barrierer mange vestlige lande har konstrueret for migranter når det kommer til oprettelsen af bankkonti. På grund af de skærpede sikkerhedsrutiner kræver mange banker nu officielle papirer om identitet, ansættelse og bosted, før man kan åbne en bankkonto. Et betydeligt antal migranter, både regulære og irregulære, opfylder derfor ikke kravene for at kunne overføre penge på denne måde.

Ifølge FN’s udviklingsprogram (UNDP) kan mange af de uformelle overførsler være livsvigtige for modtagerne og dække grundlæggende behov som mad, sundhed og skolegang. Den internationale fordelingseffekt er også omfattende, ikke bare i et mikro-økonomisk perspektiv for dem som modtager pengene, men også globalt. Selv om det nøjagtige omfang af uofficielle migrantoverførsler fra Norge er uvist, indikerer stikprøver i Valutaregisteret årlige milliardbeløb. Summen har dermed en betydelig indvirkning på mange landes BNP og kan bidrage til at styrke niveauet af udvikling og reducere fattigdom.

Men rådgiver Morten Nilsen fra Enheden for finansiel efterretning i ØKOKRIM Norge fortæller, at Hawala-systemet også har en bagside.

“Der er en fare for, at sådanne tjenester kan misbruges til at hvidvaske udbytte af kriminalitet og til skatte- og afgiftsunddragelser, særligt fordi vi ser varierende grad af efterlevelse af hvidvaskningsloven”, advarer han. “Eftersom flere af de mest typiske modtagerlande er ustabile konfliktområder kan det heller ikke udelukkes, at nogle af midlerne går til finansiering af terrorvirksomhed”.

Sikkerhedsrådets antiterrorkomité har også udtrykt bekymring over, at uformelle kanaler kan misbruges til formål som truer menneskelig sikkerhed. Strengere sikkerhedsreguleringer har ført til, at mange Hawalaer har måttet stoppe deres forretning.

Musse mener, at forbud ikke er måden at løse disse udfordringer på. Han understreger, at man hellere skulle give oplæring og vejledning til de Hawala-virksomheder, som har en tilladelse, så pengetransaktionerne kan kontrolleres bedre af Finanstilsynet.

“Men det er ikke et ideelt system. Når Somalia stabiliseres og får en ordentlig infrastruktur, tror jeg, at Hawalaerne bliver afviklet.”