“Hvis vi lukker døren, kommer de ind af vinduerne”

0
365
Flygtninge holder ud. Foto: Flickr / Noborder Network CC BY 2

 Flygtninge holder ud. Foto: Flickr / Noborder Network CC BY 2

12.05.2015 – Hvad angår dødstallet for migranterne som prøver at nå til Europa til havs, ser året 2015 endnu værre ud end 2014, hvor mere end 3,300 migranter er omkommet, sagde Ferica Mogherini til en briefing for FN’s Sikkerhedsråd igår.

EU’s højtstående repræsentant for udenrigspolitiske anliggender og sikkerhedspolitik henvendte sig til unionens 15 medlemslande og understregede behovet for en samordnet indsats i oprindelelses -, transit -og ankomstlande.

”Vores første prioritet er at redde liv,” sagde hun, og tilføjede at migranternes situation var ”en ekstraordinær situation, der kræver en ekstraordinær og koordineret indsats”. EU, sagde hun, var klar til at grave ned i krisens dybe rødder i tæt samarbejde med regionens lande og det bredere internationale samfund, herunder Sikkerhedsrådet. EU vil bære sin del af ansvaret og har allerede diskuteret måder at håndtere disse tragedier på.

Mens situationen ikke udelukkende handler om Libyen, foregår størstedelen af menneskehandlen og smuglingen i denne måned gennem dette land, sagde hun.

Tété António, den Afrikanske Unions permanente observatør, sagde, at den eskalerende humanitære krise på Middelhavet burde være en øjenåbner for verden til at undersøge årsagerne bag nærmere og skræddersy den nødvendige indsats derefter. Eftersom den massive øgning i migranter ikke kan isoleres fra øvrige konflikter eller humanitære kriser i både Libyen og i Sahel-området, bør enhver løsning medtænkes.

Push-faktorer

Han sagde, at ”push faktorer”, såsom klimaforandringer, manglende fremskridt i inter-afrikansk mobilitet og den digitale kløft, har resulteret i fremkomsten af kriminelle bander, som udgør en trussel for både Afrika, den internationale sikkerhed og stabilitet. Indvandring som opstår som følge af krige, gives beskyttelse under international lov, sagde han, men påpegede at mange flygtninge drives på flugt pga. andre trusler, såsom klimaforandringer og vandmangel. Dette understreger nødvendigheden i, at inkludere migration som en del af post-2015 dagsordenen.

Federica Mogherini- Foto: FN fotoEt andet kritisk område er den politiske betydning af indvandring i værtslande samt stigningen i fremmedhad, sagde han, og tilføjede at en højere andel af de afrikanske flygtninge vælger at søge tilflugt i deres region, frem for andre dele af verden. Derfor bør det internationale samfund anerkende og støtte de regionale integrationstiltag i Afrika.

Peter Sutherland, FN’s særlige udsendinge for international migration, påpegede at selv hvis der succes med at forhindre menneskesmugligeri, vil asylsøgere og migranter i visse dele af verden stadig være i klemme, uden adgang til beskyttelse, uddannelse, sundhedspleje og omsorg. Genbosættelsen af flygtninge og andre former for humanitær indrejsetiltag er ifølge ham, de sikreste og mest organiserede former for beskyttelse. Dog udnyttes disse ikke til fulde. Flere genbosættelseslande og kvoter bør blive stillet til rådighed, og der bør gives mere støtte til de lande, som læner sig op af konfliktområder. ”Vi taler om konflikternes rødder, men hvad vi i virkeligheden har brug for er at se på, er løsningernes rødder.”

EU-Kommissionen vil i morgen præsentere en ny migrationstrategi. Denne vil inkludere måder hvorpå migrationsindsatsen kan forbedres. Dertil vil den sigte på at styrke genbosættelsen og fordelingen af flygtninge imellem landene. Dette vil blive fulgt af diskussioner af EU’s sikkerheds og forsvarspolitik den 18. maj, som også vil omhandle håndteringen af menneskehandel og smugling.

”Hvis vi lukker døren, kommer de ind af vinduerne”, fastlog Mogerini.

Relaterede artikler:

Et menneske drives på flugt hvert 3. sekund

EU bør sætte liv og menneskerettigheder i forreste række

FN opfordrer til øjeblikkelig handlen efter den fatale tragedie i Middelhavet

EU og allierede bør tage imod 1 mio. flygtninge i løbet af de næste 5 år

Forladte fragtskibe: En foruroligende ny smuglingstrend