FN-rapport: Rusland bør investere 2.000 milliarder kroner i miljø

0
434

27. April, 2010

Forurenende raffinaderier og kraftværk er placeret op ad tætbefolkede områder, hvilket skaber alvorlige sundhedsproblemer. Beregninger i en ny rapport fra FNs Udviklingsprogram (UNDP) viser, at luftforeurening i Rusland årligt koster op mod 40.000 mennesker livet – omtrent 8.000 af disse dødsfald kan tilskrives udslip fra energisektoren.

”Miljøskaderne fra energisektoren er uacceptabelt høje. Fortsætter man i samme spor, vil det føre til store ødelæggelser af økosystemer. Lægger Rusland derimod kursen om, kan landet bidrage til et bedre globalt miljø,” siger Frode Mauring, leder af FNs Udviklingsprogram (UNDP) i Rusland.

alt

De nødvendige tiltag på miljøområdet vil kræve investeringer på omkring 2.000 milliarder kroner i Rusland. Investeringen vil dog kunne betale sig: Ved at reducere Ruslands eget forbrug af energi, vil landet kunne øge sine indtægter fra olie- og gaseksport med omkring 500 milliarder kroner om året.

”Rapporten viser, at investeringerne ikke alene er svært lønsomme – de vil endda bidrage positivt til miljøet både i Rusland og i resten af verden,” siger Frode Mauring.

Foruden manglende investeringer i energibesparelser i Rusland er der til dato også investeret for lidt i statslig infrastruktur. Manglende investeringer i uddannelse, sundhed og miljø vil kunne skabe store problemer i Rusland i de kommende år – alt sammen med til at svække udsigten til en bæredygtig udvikling af Rusland.

”I landsbyerne løber spildevand fra 34 millioner russere urenset ud i naturen. Dertil mangler 11 millioner russere adgang til vand i deres boliger og over 10 millioner russere har ikke adgang til elektricitet. Det betyder, at russere i stort tal må benytte apparater, som forurener mere, end hvis der i boligerne var indlagt strøm,” udtaler Frode Mauring.

I rapporten om energi og bæredygtig udvikling, som UNDP netop har lanceret, påpeger forskere, at Rusland har mulighed for omtrent at halvere sit energiforbrug. I dag besøger Ruslands præsident Dimitri Medvedev Danmark. Præsidenten har gjort energieffektivisering til en national målsætning og dette vil kræve en stor indsats af Rusland.

Selv om Rusland er ledende i verden, når det handler om at reducere energiintensitet i forhold til væksten i bruttonationalproduktet, er Rusland fortsat et af de mest øsle lande i verden, når det kommer til energiforbrug. Subsidier på energi betyder, at de fleste russere ikke ser et stort behov for at spare på eksempelvis elektricitet. Husholdningerne i Rusland ville kunne spare op til 45% af deres energiforbrug ved enkle tiltag som eksempelvis at isolere huse.

Yderligere oplysninger hos Frode Mauring på telefon +7-495-787-2100 eller mobil +7-985-784-5446 eller hos kommunikationsmedarbejder Victoria Zotikova på telefon +7(495) 787 21 15 eller epost: [email protected]

Læs rapporten her.

Læs uddrag af rapporten med faktabokse her.

Kilde: UNDP