Hvor meget vand har du spist i dag?

0
439
Renfile-NN norden org

Renfile-NN norden org

The World Water Week blev afholdt i Stockholm den 26.-31. august under temaet ”Vand- og Fødevaresikkerhed”. Som generaldirektøren for FN’s organisation for ernæring og landbrug (FAO), José Graziano da Silva, sagde i sin tale under åbningsceremonien: ”Der er ingen fødevaresikkerhed uden vandsikkerhed”.

Ugens fokus var effektivt vandforbrug i fødevareproduktion i forbindelse med sundhed, byplanlægning og grøn økonomi. FAO estimerer, at 13% af den globale fødevareproduktion – svarende til 1,3 milliarder ton – bliver spildt hvert år i værdikæden fra marken til spisebordet. Derfor er det yderst nødvendigt, at vandspild reduceres så vi kan have en bæredygtig fødevareproduktion.

FN’s fødevareorgan lancerede en ramme, som vil hjælpe med at bekæmpe fødevareusikkerhed ved at tilvejebringe metoder til bedre vandforsyningsstyring i landbrug og reducering af affald. Målet er at opfordre til brugen af fremgangsmåder, der forbedrer vandstyring såsom modernisering af vandingssystemer, genbrug og genanvendelse af spildevand, gennemførelse af mekanismer til nedbringelse af vandforurening og lagring af regnvand på gårde for at reducere tørkerelaterede risici, blandt andet.

70% af  verdens ferskvandreservoir bruges til fødevareproduktion og en tredjedel af alle dyrkede grøntsager anvendes som dyrefoder. Kødproduktion kræver 5 til 10 gange mere vand end at dyrke grøntsager. Nogle svenske forskere hævder, at vandknaphed vil ramme fødevareproduktion på verdensplan, og næsten alle kan blive tvunget til at blive vegetarer inden 40 år, hvis vi skal undgå en global, katastrofal fødevarekrise.

Hovedtaleren på det afsluttende plenarmøde var Lakshmi Puri, vicedirektør for UN Women. Puri understregede, at adgang til vand illustrerer ulighed mellem mænd og kvinder. Kvinder har hovedansvaret for at samle vand både i landdistrikter og i slumkvarterer i de store byer. Det anslås, at på globalt plan bruger kvinder mere end 200 millioner timer om dagen på at hente vand. Dette påvirker sundheden og reducerer mulighederne for, at kvinderne kan få en uddannelse og tjene penge andre måder.

”Kvinder og piger bliver alt for ofte uforholdsmæssigt hårdt ramt af manglende adgang til vand. Selvom kvinderne både tager sig af de fleste opgaver relateret til vand, spiller en nøglerolle i produktion af mad, specielt i subsistenslandbrug og udfører størstedelen af det ubetalte omsorgsarbejde, forbliver deres deltagelse i beslutningsprocesserne angående vand- og madhåndtering utrolig lav. Resultatet er ikke bare ensidigt og uniformt, men sætter også opnåelsen af kvinders menneskerettigheder på spil”, siger Puri.

Flere mennesker i verden har adgang til en telefon end til et toilet. Kvinder og piger er særligt ramt af dårlige sanitære forhold og ifølge Stockholm International Water Institute (SIWI) forårsager manglen på toiletter næsten 194 millioner fraværsdage fra skolen. For kvinder og piger er adgang til ordentlige toiletter et spørgsmål om værdighed og sikkerhed.

SIWI påpeger, at i Sverige bruger folk rent vand til at skylle ud i deres toiletter, mens næsten 8.000 børn dør dagligt på grund af vandrelaterede sygdomme. Et af FN’s 2015-mål er, at halvere mængden af mennesker, der ikke har adgang til ordentlig sanitet inden 2015. Dette mål har været helt usynligt og opfyldelsen er stadig langt ude i fremtiden.

Til trods for The World Water Weeks vigtige budskab, blev de kritiseret i medierne for, at deres hovedsponsor var den multinationale gigant Nestlé og konferencedeltagerne fik serveret Vittel vand på plastikflasker – og det med den viden, at Stockholms postevand er blandt verdens reneste.