A-Ø webstedsindeks

International dag for dyreliv

Den uberegnelige værdi af vilde dyr
Dyrene og planterne, der lever i naturen, har en essensiel værdi og bidrager til de økologiske, genetiske, sociale, økonomiske, videnskabelige, uddannelsesmæssige, kulturelle, rekreative og æstetiske aspekter af menneskelig velvære og bæredygtig udvikling.
Den internationale dag for dyreliv er en mulighed for at fejre de mange smukke og varierede former for vilde dyr og planter og skabe opmærksomhed om de mange fordele, som deres bevaring giver mennesker. Samtidig minder dagen os om det store behov for at intensivere kampen mod kriminalitet imod vilde dyr samt menneskeskabte reduktioner af arter, der har vidtgående økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser. I betragtning af disse forskellige negative effekter fokuserer verdensmål nr. 15 for bæredygtig udvikling at standse tab af biodiversitet.

Opretholdelse af alt liv på Jorden
Temaet for International dag for dyreliv 2020 er “Opretholdelse af alt liv på Jorden” og omfatter alle vilde dyr- og plantearter som en del af biodiversiteten såvel som menneskers levebrød, især dem, der lever tættest på naturen. Dette stemmer overens med FN’s mål for bæredygtig udvikling nr. 1, 12, 14 og 15 og deres omfattende forpligtelser til at afskaffe fattigdom, sikre bæredygtig udnyttelse af ressourcer og bevare livet både på land og under vand for at standse tab af biodiversitet.
Jorden er hjemsted for utallige dyr- og plantearter – for mange til endda at forsøge at tælle. Historisk set har vi været afhængige af det konstante samspil og sammenhængen mellem alle elementer i biosfæren til alle vores behov: luften, vi indånder, den mad, vi spiser, den energi, vi bruger, og de materialer, vi har brug for til alle formål. Uholdbare menneskelige aktiviteter og overudnyttelse af arten og naturressourcerne sætter verdens biodiversitet i fare. Næsten en fjerdedel af alle arter risikerer i øjeblikket at blive udryddet i de kommende årtier.
Året 2020, kendt som ”superåret for biodiversitet”, vil være vært for flere store globale begivenheder, der sætter biodiversitet i spidsen. Det giver en unik mulighed for at levere store fremskridt til bevarelse og bæredygtig anvendelse af arten af ​​vilde dyr og planter.

Bliv involveret
Del hvad du har lært med dine venner og familie.
Spred ordet, især til børn og unge. De er de fremtidige ledere inden for bevarelse af vilde dyr, og de fortjener en fremtid, hvor vi mennesker lever i harmoni med vilde dyr, der deler planeten med os.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19