International Dag mod Ødelæggelse af Miljøet i Krig og under Væbnede Konflikter

0
448

                        U N I T E D   N A T I O N S          N A T I O N S   U N I E S

Generalsekretærens besked 

  
Det naturlige miljø nyder beskyttelse i henhold til protokol nr. 1 i Genève-konvention. Men denne beskyttelse krænkes ofte i krig og væbnede konflikter. Vandbrønde forurenes, skove skæres ned, jordbunden forgiftes, og dyr bliver aflivet; alt sammen for at forbedre militære forhold. Dræningen af sumpområder i Eufrat-Tigris Deltaet blev i løbet af 1990’erne bevidst rettet mod økosystemet for at fremme politiske og militære mål.

Fra Balkan til Afghanistan, fra Libanon til Sudan er FN ved at undersøge de miljømæssige konsekvenser af konflikten rundt om i verden. Vi har set, hvordan miljøskader og sammenbruddet af institutioner truer menneskers sundhed, levevilkår og sikkerhed.

Miljø og naturressourcer er afgørende for at konsolidere fred i og mellem krigshærgede samfund. Flere lande i The Great Lakes området i Afrika har fået etableret et samarbejde over grænserne for at kunne forvalte deres fælles naturressourcer. Varig fred i Darfur vil afhænge delvist af, om hvorvidt der kommer en løsning på konkurrencen om vand og frugtbar jord. Der kommer heller ikke nogen varig fred i Afghanistan hvis naturressourcerne, der giver levebrød til mange mennesker, samt økosystemerne bliver ødelagt.

I FN lægger vi stor vægt på at sikre, at indsatsen på miljøområdet er en del af vores tilgang til fred. Miljøbeskyttelse kan hjælpe lande med at skabe beskæftigelsesmuligheder, fremme udviklingen og undgå et tilbagefald til væbnede konflikter.

På denne internationale dag, lad os da forny vores engagement i at forebygge udnyttelse af miljøet i perioder med konflikt, og lad os beskytte miljøet som en grundpille i vores arbejde for fred.