A-Ø webstedsindeks

Uddannelse under Covid-19

Covid-19-pandemien har forårsaget historiske forstyrrelser i skolegangen og uddannelsessystemer overalt i verden. Børn kæmper med fjernlæring og skolenedlukninger, og det kan påføre varig skade på deres uddannelse. For at undgå, at en hel generation tabes på gulvet, er dette års Internationale Uddannelsesdag den 24. januar en anledning til at gøre uddannelse til omdrejningspunkt for den globale genopretning efter Covid-19 og bevægelse mod mere inkluderende, sikre og bæredygtige samfund.

Uddannelse er ikke alene en grundlæggende menneskerettighed. Det er også en rettighed, der er afgørende for realiseringen af andre menneskerettigheder. Uddannelse er  drivkraften bag samtlige af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling mod mere retfærdige, lige, inkluderende og fredlige samfund. Når uddannelsessystemer kollapser, forsvinder fundamentet for fred, fremgang og produktivitet. I lyset af Covid-19-pandemien er det derfor afgørende at gøre en ekstra indsats for at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring, som det står skrevet i verdensmål 4.

Uligheder forværres  

Før coronavirus ramte verden, stod vi allerede over for betydelige udfordringer i forhold til målsætningen om at sikre kvalitetsuddannelse til alle. Og Covid-19 har forværret ulighederne i adgangen til læring.

Fjernlæring og skolenedlukninger. UNICEF/Everett

UNICEF advarer, at de strukturelle uligheder i adgang til redskaber og teknologier, der muliggør fjernlæring, kan aggravere den globale uddannelseskrise:

En pige bruger sin tablet ved et læringscenter støttet af UNICEF i det østlige Sudan. UNICEF/Noorani

”Adgang til den teknologi, der er nødvendig for at læringsprocesser kan fortsætte, mens skoler er lukkede, er bekymrende ulige. Derudover er børn, der har ringe adgang til faglig støtte i hjemmet, efterladt uden redskaber til at tilegne sig viden. Det er fuldstændigt afgørende, at disse børn får adgang til læringsredskaber, og at samtlige skoler kobles på internettet, ” sagde Robert Jenkins fra UNICEF. ”Vi var allerede vidner til en læringskrise før Covid-19 ramte. Vi står nu over for en endnu dybere krise.”

Risiko for at 11 millioner piger ikke kommer tilbage i skole

Fjernlæring og skolenedlukninger truer også årtiers fremgang med pigers adgang til uddannelse. Nedlukningerne gør, at mange piger er i risiko for at blive gravide eller tvunget til ægteskab, der kan få dem til at droppe ud af skolen. For mange piger er skolen ikke bare skridt på vejen mod en bedre fremtid – det er også en livslinje, der beskytter dem mod vold og seksuelle overgreb.

Elever på vej i skole i Nigeria. De er på vej til Gyezmo folkeskole, der modtager finansiering øremærket pigers uddannelse. UNICEF/Esiebo

Før pandemien var der allerede 130 millioner piger, som ikke gik i skole. Ifølge UNESCO er der nu en risiko for, at yderlige 11 millioner piger dropper ud af skolen på grund af pandemien. For at sikre at alle piger kan fortsætte deres skolegang, selvom om skolerne er lukkede, og at de kan vende tilbage til klasseværelset, når skolerne åbner, har UNESCO og medlemmer af den globale uddannelseskoalition lanceret en kampagne,  #LearningNeverStops, der sætter fokus på pigers uddannelse under Covid-19.

11 millioner risikerer ikke at vende tilbage til skolen efter Covid-19. UNESCO.

Den Lille Prins besøger Den Internationale Uddannelsesdag

Uanset køn og hvorvidt man har adgang til teknologi og redskaber for fjernlæring, har Covid-19 frarøvet børn overalt i verden deres skole som et sted for sammenhold og fællesskab. Børn kan ikke se deres venner på samme måde, som de plejede, og de er efterladt hjemme, hvor de kæmper med ensomhed og afsavn.

I anledning af Den Internationale Uddannelsesdag har UNESCO lanceret en læringsfestival, hvor Den Lille Prins fra Antoine de Saint-Exupérys berømte børnebog af samme navn kommer på besøg. I en skrivekonkurrence inviteres børn overalt i verden til at indsende et essay om, hvad de ville tale med Den Lille Prins om, hvis han besøgte dem hjemme under skolenedlukningerne.

Den Lille Prins er en bog, der “fortæller os noget om litteraturens og fantasiens magt og evne til at håndtere det ukendte, at lære at læse verden og opdage den i et nyt lys,” sagde UNESCO’s generaldirektør, Audrey Azoulay ,

og opfordrede alle børn og unge til at deltage og sætte ord på de udfordringer, som de har oplevet i forbindelse med pandemien: ”alle elever kan være små, fantasifulde prinser.”

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19