A-Ø webstedsindeks

International Trækfugledag 2022

Hvad har en pint øl og trækfugle til fælles?

Svar: Ikke meget, men alligevel: I begyndelsen af 1950’erne kom direktøren for Guinness-bryggeriet under et jagtselskab i Irland op at skændes om, hvilken fugl der var verdens hurtigste. Ingen opslagsbog indeholdt svaret på, om det rigtige svar var hjejlen eller den røde rype, og direktøren indså, at det ville være en god idé at samle svar på typiske pub-stridigheder. Dette er oprindelsen til den verdensberømte Guinness rekordbog, som er blevet bibelen for verdens pubquizzer. Den 14. maj er International Trækfugledag.

Hjejlen, der undslap Guinness-festen takket være sin hurtighed, kan have tilbragt vinteren i Irland inden sin årlige migration til Island. Forskellen mellem Irland og Island er måske kun ét bogstav i alfabetet, men for hjejlen betyder det alt.

 

En hellig ko

En hjejle står i græsset
Hjejlen. Foto: Andrej ChudýCC BY-SA 4.0

I Island er hjejlen næsten lige så højt æret som hellige køer i Indien. Selv om der ikke er tegn på, at den er en truet art, så er jagt forbudt. Årsagen er, at “lóa”, som den kaldes på islandsk, har en særlig plads i romantisk islandsk litteratur som symbol på kærlighed og håb. Det er ikke så underligt, for når hjejlen ankommer typisk i slutningen af marts, anses den for at være et sikkert tegn på forårets komme. Hjejlen tilbringer vinteren på de britiske øer, Irland og Frankrig, men trækker om sommeren til de nordiske lande for at bygge rede.

Det andet forårskald i Norden, havternen, er også en mester, ikke i hastighed, men i længden af sine årlige trækruter. Havternen tilbagelægger hvert år op til 70.000 km og tilbringer den europæiske vinter i havene uden for Antarktis, før den om foråret vender tilbage til europæiske lande som Island og Nederlandene eller endog Grønland.

En anden trækfugl, der er en beskyttet art i Island på grund af sin skønhed og sjældenhed, er svanen. En svane, der blev mærket i Island for 29 år siden, døde for nylig i Pembrokeshire efter en kollision med en højspændingsledning.

 

Menneskeskabte farer

Havterne på vej til at angribe
Havternen. Foto: AWeith – CC BY-SA 4.0

Der er mange af disse menneskeskabte farer, som trækfugle udsættes for, når de hvert år rejser tusindvis af kilometer for at finde de bedste betingelser for at finde føde, yngle og opfostre deres unger.  Den voksende befolkning, den hurtige urbanisering, forurening, klimaforandringer og ubæredygtig udnyttelse af landskaberne er årsag til tab, fragmentering og nedbrydning af de naturlige levesteder, som trækfuglene er afhængige af.

Når vi fejrer disse fugle den 14. maj, Verdens Trækfugledag, skal vi huske på, at alt ikke er tabt. Selv om trækfuglene – som også omfatter ørne, storke og traner – har det svært, er der ting, vi kan gøre for at hjælpe.

 

Lysforurening

Temaet for den Internationale Trækfugledag i 2022 er lysforurening.

Kunstigt lys stiger globalt set med mindst 2% om året, og det er kendt, at det har en negativ indvirkning på mange fuglearter. Lysforurening er en betydelig trussel mod trækfugle, idet den kan desorientere dem, når de flyver om natten, føre til kollisioner med bygninger, forstyrre deres indre ure eller forstyrre deres evne til at foretage langdistancetræk.

Der findes let tilgængelige løsninger på lysforurening. Slukning af ikke-nødvendigt lys i byerne for at hjælpe fuglene med at navigere på deres årlige trækruter, placering af højspændingsledninger under jorden eller eftermontering af dem for at forhindre dødelige kollisioner med fugle og fatale elektriske stød er alle eksempler på foranstaltninger, der træffes for at gøre verdens voksende brug af energi mere sikker for trækfuglene.

 

Sluk lyset

Desuden er der foranstaltninger, som du kan træffe derhjemme.

Sluk lyset, når du ikke bruger det.

Undlad at jage eller fange truede fuglearter (eller andre arter!)

Undlad at købe kød fra fjerkræ og andre produkter, der er fremstillet af læder eller fjer fra trækfuglearter.

Genbrug plastik, der som ofte ender i havene.

Saml affaldet op i dine lokale hav- og ferskvandsområder.

Selv om denne artikel ikke er skrevet for at fejre den internationale dag for pubquizzer, kommer her et svært spørgsmål: Hvilken international dag fejres to gange om året af FN?

Svar: Verdens trækfugledagen, den anden lørdag i maj og i oktober. Den 14. maj og den 8. oktober.

 

Læs mere her: https://www.worldmigratorybirdday.org/

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19