International tuberkulosedag

0
455
UN Photo/Fardin Waezi

UN Photo/Fardin Waezi

24. marts 2014 – Det er muligt at behandle tuberkulose, men ud af de 9 millioner mennesker som hvert år bliver smittet med tuberkulose, er der næsten 3 millioner som ”overses” af sundhedssystemet. Det betyder, at tuberkulose er den infektionssygdom, som slår flest mennesker ihjel efter HIV/AIDS. Den Internationale Tuberkulosedag forsøger at nå ud til disse ”tre millioner”.

Tuberkulose rammer mest unge voksne, men alle aldersgrupper kan risikere at blive smittet. Sygdommen forekommer mest i udviklingslande, hvor 95 % af de rapporterede smittetilfælde og dødsfald forekommer. Majoriteten af disse bor i verdens fattigste og mest sårbare lokalsamfund. De tilhører ofte marginaliserede grupper som flygtninge, internt fordrevne, emigrerede arbejdstagere, indsatte, oprindelige befolkningsgrupper, etniske minoriteter og stofafhængige. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) samarbejder med Stop TB Partnership for at øge opmærksomheden om byrden ved tuberkulose, status på forebyggelsen af tuberkulose og behandlingen mod tuberkulose

FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon har udtalt, at behandlingen af denne sygdom gavner hele verden og at ”tage sig af de tre millioner, der på nuværende tidspunkt ikke får den nødvendige behandling, vil føre til en bedre fremtid for hele menneskeheden.”

Udover at det er den Internationale Tuberkulosedag, er det også den Internationale dag for retten til sandheden om grove menneskerettighedskrænkelser og for værdighed for ofrene. Retten til at fortælle sandheden om grove krænkelser af menneskerettighederne er en umistelig og uafhængig rettighed. Den hænger sammen med det ansvar og den pligt som stater har til at beskytte og sikre menneskerettighederne, til at lave undersøgelser af krænkelser og til at garantere erstatning.

På denne dag ønsker Generalsekretæren at opfordre det internationale samfund ”til at hjælpe ofre, deres familier og samfund med at forstå deres ret til at fortælle sandheden og beskytte dem som kæmper for at sikre at sandheden kommer frem.”