A-Ø webstedsindeks

Sudans oversete krise: En opfordring til international handling

Ude af Overskrifterne er en serie af artikler af UNRIC, der adresserer aktuelle globale kriser, der er udenfor offentlighedens søgelys. Sudan kæmper lige nu med en af verdens mest alvorlige humanitære kriser. Konflikten brød ud mellem Sudans Væbnede Styrker (SAF) og Rapid Support Forces (RSF) den 15. april 2023. Den har siden har givet anledning til alvorlige udfordringer. Udfordringer, der påvirker millioner af liv og skaber komplekse problemer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Hvad handler krisen i Sudan om?

Krisen i Sudan er mangefacetteret og omfatter væbnet konflikt, masseudflytning, sundhedsudfordringer, fødevaresikkerhed og en uddannelseskrise. Med over 25 millioner mennesker, herunder 14 millioner børn, der har brug for humanitær bistand, står Sudan i centrum for en humanitær katastrofe.

Baggrunden for konflikten

Sudan er et land i Nordøstafrika med en befolkning på næsten 46 millioner (2022). Det grænser op til Den Centralafrikanske Republik mod sydvest, Tchad mod vest, Egypten mod nord, Eritrea mod nordøst og Etiopien mod sydøst. Derudover deler landet grænse med Libyen mod nordøst og Sydsudan mod syd samt har kystlinje langs Røde Hav. Sudan dækker næsten 1,9 millioner kvadratkilometer og er lige så stort som Frankrig, Spanien, Tyskland og Sverige tilsammen.

Optakterne til denne konflikt kan spores tilbage til langvarige socialpolitiske spændinger. Magtkampen mellem Sudans Væbnede Styrker SAF og Rapid Support Forces RSF eskalerede og førte til fuldskala væbnet konflikt i april 2023. Konflikten har ikke kun intensiveret eksisterende uoverensstemmelser, men har også forværret etniske og regionale skæl i landet.

Væbnede konflikter i Sudan driver millioner på flugt
Foto: Daniel/Unsplash

Indvirkning på mennesker og miljøet

Krisen har resulteret i at 7,4 millioner mennesker er på flugt. Dette gør Sudan til den største flygtningekrise globalt. Intern fordrevne, kombineret med sammenbruddet af sundhedstjenester, har ført til udbrud af sygdomme, herunder kolera, mæslinger, malaria og denguefeber. Konflikten har også påvirket fødevareproduktionen alvorligt, hvilket fører til akut mangel på mad, der påvirker millioner. Også uddannelsessystemet er brudt sammen, med 19 millioner skolebørn, hvilket udsætter dem for umiddelbare og langsigtede sociale farer.

FN’s respons på krisen

FN arbejder intensivt i Sudan grunden situationens altoverskyggende alvor. FN har mobiliseret bestræbelser på at tackle krisen i Sudan. FN’s agentur for Koordinering af Humanitær Indsats (OCHA) står i spidsen for at koordinere den globale nødhjælpsindsats.

Adskillige andre FN-agenturer er aktivt involveret i at tackle forskellige aspekter af krisen. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) arbejder på at bekæmpe sygdomsudbrud, mens Verdensfødevareprogrammet (WFP) stræber efter at lindre sult. UNICEF og organisationen Red Barnet fokuserer på uddannelseskrisen med det formål at yde støtte til millioner af børn, der er berøvet skolegang.

SDG’er forbundet med krisen Krisen i Sudan er direkte relateret til flere af FN’s Bæredygtige Udviklingsmål (SDG’er). SDG 2 (Stop Sult) er truet af udbredt mangel på fødevaresikkerhed, mens SDG 3 (Sundhed og Trivsel) står over for udfordringer med sygdomsudbrud og sammenbrud af sundhedsinfrastruktur. Derudover påvirkes SDG 4 (Kvalitetsuddannelse) alvorligt, da millioner af børn afskæres for at gå i skole.

Hvordan kan du involvere dig?

Alle over hele verden kan bidrage til at tackle krisen i Sudan ved at støtte anerkendte humanitære organisationer, der arbejder i regionen. Donationer til FN-agenturer, NGO’er og græsrodsniveauorganisationer kan give hårdt tiltrængte ressourcer til sundhedspleje, mad og uddannelsesinitiativer. Derudover kan at skabe opmærksomhed om krisen gennem sociale medier og deltage i lobbyarbejde hjælpe med at skaffe international støtte til Sudans lidelser.

_______________________________________________________________________

Ude af Overskrifterne er en serie af artikler af UNRIC, der adresserer aktuelle globale kriser, der er uden for offentlighedens søgelys. 

Læs også:

Mellemøsten, Armenien, Sudan… Nye konflikter chokerer verden 

Sudan: 450.000 børn er flygtet fra deres hjem

FN appellerer om hjælp til flygtninge fra Sudan

Ude af Overskrifterne: Befolkning lever frygt for brutal bandevold i Haiti-krisen

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19