A-Ø webstedsindeks

Internationale år og årtier

FN har siden 1959 markeret internationale år og årtier. De har til formål at skabe opmærksomhed om emner, der har global betydning, samt at tegne rammerne for fælles handling.

FN-generalforsamlingen besluttede for eksempel med Resolution 30/3520, at år 1975 skulle være internationalt kvindeår. Det globale fokus på kvinders rettigheder affødte en mangfoldighed af institutioner, der fremmer disse emner. Det tæller blandt andet UNIFEM, en udviklingsfond for kvinder; INSTRAW, et internationalt trænings- og videnscenter, der havde til formål at fremme ligestilling; samt et ressourcecenter for kvindestudier. Mange af disse institutioner er sidenhen blevet bragt sammen under UN Women.

Det er normalt en eller flere af FN’s medlemsstater, som foreslår generalforsamlingen at gøre et bestemt emne til fokusområde for et år eller et årti. Det kan dog også ske, at specialiserede FN-enheder så som UNESCO, UNICEF eller FAO udnævner et internationalt år eller årti, hvis emnet falder indenfor deres ressortområde. Nogle af disse bliver efterfølgende vedtaget af generalforsamlingen.

I år 2021 markerer FN officielt:

Og de følgende årtier vil begynde i 2021:

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19