A-Ø webstedsindeks

Intet alternativ til to-statsløsning

Ifølge FN’s generalsekretær António Guterres er udsigten til en reel to-statsløsning mellem Israel og Palæstina lille. Han opfordrer palæstinensere, israelere og deres tilhængere til at arbejde for at genoprette den folkelige tro på fredsprocessen i Mellemøsten.

Løsningen på konflikten mellem Israel og Palæstina er fortsat en udfordring, som det internationale samfund står over for, konstaterede Guterres i sin meddelelse i forbindelse med den Internationale solidaritetsdag med det palæstinensiske folk.

Højtstående embedsmænd sluttede sig i går til ambassadører og andre repræsentanter fra det internationale samfund i New York for at mindes den internationale dag, der officielt markeres hvert år den 29. november.

”Kun konstruktive forhandlinger mellem alle berørte parter, i god tro, med støtte fra det internationale samfund og i overensstemmelse med FN-resolutioner og aftalte parametre, kan skabe en retfærdig og holdbar løsning med Jerusalem som begge staters hovedstad,” sagde generalsekretæren.

”Det, der først og fremmest er nødvendigt, er lederskab og politisk vilje. Indsatsen fra civilsamfundet og fra alle dem, der arbejder for at slå bro over kløften mellem israelere og palæstinensere, skal også støttes. ”

Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas sagde, at hans folk har gennemlevet mere end 70 år med tragedier og kriser men forblev standhaftige hele vejen igennem.

”På trods af årtiers skuffelse og tilbagegang bestræber vi os fortsat på en multilateral orden, der respekterer og sikrer respekt for international lov,” sagde han i en meddelelse læst af den palæstinensiske FN-observatør Riyad Mansour.

Seneste nyt

Menneskerettighedsdagen: FN fejrer ungdommen

Årets Menneskerettighedsdag (10. december) markeres under temaet "De unge forsvarer menneskerettighederne" (engelsk: Youth Standing...

OCHA: Et rekordstort antal mennesker har brug for hjælp

168 millioner mennesker over hele verden har brug for hjælp og beskyttelse i kriser,...

WMO: 2010-2020 er det varmeste årti registreret

Med udgangen af 2019 afsluttes et årti med en ekstraordinær stigning i den globale...

Guterres: Der mangler politisk vilje

I sin tale ved åbningen af FN's klimakonference COP25 i Madrid understregede FN’s generalsekretær...