Klimaforandringer og 2016

0
490
Klimaforandringer

Klimaforandringer

 

I december 2015 blev den såkaldte Paris-aftale underskrevet, under FN-klimatopmødet COP21. Aftalen er blevet hyldet som en “monumental triumf for menneskeheden og planeten.”

Den universelle aftales hovedformål er, at begrænse temperaturstigen til et sted mellem 1,5 og 2 grader celsius, i løbet af dette århundrede. For at nå dette ambitiøse og vigtige mål, skal der bruges tilstrækkelige midler på, at styrke udviklingslandene og de mest sårbare landes foranstaltninger for, at nå deres nationale mål.

Landene skal nå der mål får nedtrapningen af deres emissioner så hurtigt som muligt og fortsætte med at præsentere nationale klimahandlingsplaner, der beskriver deres fremtidige mål for, at bekæmpe klimaændringerne. Den nye aftale fastsætter også princippet om, at fremtidige nationale planer skal være mindst lige så ambitiøse, som den nuværende, der vil bremse de globale emissioner betydeligt.

Landene bør bekendtgøre om deres nationale, klima hvert femte år og støt øge deres ambitioner på lang sigt. Sagde NDC, Nationally Determined Contributions,

“Denne aftale udgør et springbræt for et større fremskridt, med hensyn til bekæmpelsen af fattigdom, øget indsats for fred og et værdigt liv med muligheder for alle,” konstaterede Ban Ki-moon.

Næste skridt er:
• Aftalen vil blive udlagt for FN i New York og underskrevet af statsoverhoverne den 22. april 2016.
• Aftalen træder i kraft når den er underskrevet af repræsentanter fra mindst 55 nationer, der repræsenterer 55 procent af den globale udledning af drivhusgasser.

 

UNRIC’s Relaterede Links:

Klimaftalen: Bagom kulisserne

UNRICs faktaliste om klimaforandringerne: http://www.unric.org/en/unric-library/29084

FN’s klimatpanel UNFCC’s hjemmeside: http://newsroom.unfccc.int/

UNFCC: Bringing the Paris Agreement into Force:
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/bringing-the-paris-agreement-into-force/

 

FN organisationer og institutioner som beskæftiger sig med klimaforandringer

FN’s miljøprogram(UNEP)
FN’s meteorologiske organisation(WMO)
FN’s klimapanel(IPCC)
FN’s klimakonvention(UNFCCC)
FN’s grønne klimafond
Caring for Climate

Oversigt over klimarapporter fra FN’s klimapanel

Femte rapport, AR5 (Fifth Assesment Report) (2014)
Fjerde rapport, AR4 (2007)
Tredje rapport, AR3 (2001)
Anden rapport, AR2 (1995)
Første rapport, AR1 (1990)

Oversigt over de seneste klimatopmøder

COP20 i Lima
COP19 i Warsawa
COP18 i Doha
COP17 i Durban
COP16 i Cancun
COP15 i København

Kyoto Protokollen

På UNFCCC’shjemmeside (engelsk)
globalis.dk (dansk)