LDC-landene har “enorme reservoirer af uudnyttet potentiale”

0
451
title

titleGeneralsekretær Ban Ki-moon (til højre) taler til den fjerde FN-konference om LDC-landene i Istanbul, Tyrkiet.

9. maj 2011: En stor FN-konference med henblik på at udforme en ny strategi, for at hjælpe verdens fattigste lande med at frigøre deres økonomiske potentiale og accelerere deres udvikling åbnede i dag i Tyrkiet, hvor statsoverhoveder og højtstående embedsmænd fra internationale organisationer er blandt de 7.000 deltagere tilstede.

FN’s fjerde konference om de mindst udviklede lande (LDC) i Istanbul vil vurdere implementeringen af Bruxelles-programmet – som blev vedtaget på det forrige LDC-topmødet i 2001, og som beskrev omfattende tiltag for at reducere fattigdom og sult – og forsøge at få de deltagende lande til at komme til enighed om en række nye støtte initiativer for de 48 LDC-lande.

Generalsekretær Ban Ki-moon sagde ved åbningen, at LDC-landene ikke bør betragtes som “fattige og svage”, men som lande med “store reservoirer af uudnyttet potentiale”, og som hjem for næsten 900 millioner mennesker eller 12 procent af verdens befolkning.

“Investering i LDC-landene er en mulighed for alle,” sagde Ban Ki-moon. “For det første, er det en mulighed for at lindre verdens mest sårbare menneskers byrde hvad angår fattigdom, sult og unødvendige sygdomme. Dette er en moralsk forpligtelse”.

“For det andet kan investeringer i de mindst udviklede lande medføre en stimulation, der vil hjælpe med at drive og opretholde den globale økonomiske genopretning og stabilitet. Dette er ikke velgørenhed, det er en smart investering”.

“For det tredje giver det en massiv mulighed for Syd-Syd-samarbejdet og investeringer. Verdens hurtigt voksende økonomier har brug for både ressourcer og markeder. “

Generalsekretæren påpegede, at de mindst udviklede lande “udgør et stort og næsten urørt område for virksomheder … for erhvervslivet. Vi har her, i denne uge, alle ingredienserne til succes … for et ægte partnerskab for udvikling. “

Ved at skitsere nogle af de udfordringer som LDC-landende står overfor, gjorde Ban Ki-moon opmærksom på, at disse lande lider uforholdsmæssigt af sygdomme, der kan forebygges, og at disse lande er de mest sårbare over for naturkatastrofer, miljøforringelser og den økonomiske usikkerhed.

De er også de mindst sikre, med 8 af FN’s 15 fredsbevarende missioner, der opererer i LDC-landene. Gennem det seneste årti, har LDC-landene produceret 60 procent af verdens flygtninge.

Ban opfordrede til en vellykket afslutning på Doha-udviklingsrunden af multilaterale forhandlinger, som sagde, at der ikke var nogen mening i at hjælpe LDC-landene til at dyrke fødevarer og andre råvarer, fremstille produkter og udvikle tjenester, hvis de ikke kan handle retfærdigt på det globale marked.

Ved at tale til reportere på sidelinjen, understregede Ban Ki-moon, at forsamlingen skal komme op med et praktisk og vidtrækkende handlingsprogram, der vil tilskynde LDC-landenes ‘produktive kapacitet gennem handel, bedre landbrug, finansiering af udviklingen samt håndtering af følgerne af klimaændringern.

Besøg vores side om LDC-landene og konferencen i Istanbul her