A-Ø webstedsindeks

Lav rygefrekvens i de nordiske lande

De nordiske lande ligger lavt både med hensyn til rygevaner og tobaksrelateret dødelighed – Sverige ligger lavest. I dag er det Verdensdagen imod tobak. Dette års tema er “Vi har brug for mad, ikke tobak”

Publikationen “Smoking Cessation in the Nordic Region” præsenterede følgende tal i 2018: Det område i Norden med den højeste andel af rygere er Grønland. Færøerne kommer på andenpladsen, efterfulgt af Finland, Danmark, Norge, Åland, Island og Sverige. 

– De nordiske lande ligger lavt både med hensyn til rygevaner og tobaksrelateret dødelighed, siger Lars Ramström, Principal Investigator ved Institute for Tobacco Studies i Sverige. 

rygning-røg
Unsplash/Ruben Bagues

I Norden er andelen af rygere – både dem, der ryger lejlighedsvis, og dem, der ryger hver dag – højere blandt de 18-24-årige end blandt de 45-65-årige (23 % mod 19 %). Billedet er omvendt, når det gælder daglig rygning, da der er flere dagligrygere i den ældre aldersgruppe end i den yngre (16 % mod 13 %). 

– Sverige og Danmark er alene om at have en højere procentdel af rygere blandt kvinder end mænd, men årsagen er en anden, påpeger Ramström. I Sverige begyndte mændene allerede i 1960’erne i stor stil at skifte fra cigaretter til snus, en udvikling, som blandt kvinder først er sket i de senere år. I Danmark har kvinder traditionelt røget meget, især cigarer. I Norge har brugen af svensk snus taget fart i de seneste årtier. Snus har længe været almindeligt i Finland, og det fortsætter på trods af, at Finland nu er omfattet af EU’s snusforbud. 

Nylige statistikker i Norden 

Norge: Omkring 7 procent af befolkningen i Norge mellem 16 og 74 år røg dagligt i 2022. I alt svarer det til cirka 320.000 mennesker. Derudover siger omkring 7 procent, at de ryger lejlighedsvis. Der er flest, der ryger dagligt, blandt dem over 45 år, færrest blandt de yngste.  

Finland: Omkring 12 procent af finnerne i alderen 20-64 år ryger dagligt i 2020. 14 procent af mændene og 11 procent af kvinderne ryger dagligt. Rygning er faldet i alle aldersgrupper, især blandt mænd: I 1980’erne var det for eksempel omkring hver tredje mand, der røg dagligt, og hver femte kvinde. 

Danmark: Tal for 2022 viser, at 23% af danskerne bruger mindst et nikotinprodukt, og at der ikke længere er et fald i andelen af rygere. Samtidig er der en stigning i andelen, der bruger røgfri nikotinprodukter og e-cigaretter. Blandt unge i alderen 15-29 år er der en stigning i brugen af alle nikotinprodukter. Undersøgelsen viser også, at 75% af dagligrygerne ønsker at holde op med at ryge. 

Sverige: Andelen, der ryger dagligt, er faldet i Sverige siden 2004. I 2022 angav seks procent, at de ryger dagligt. Mens rygningen er faldet kontinuerligt i de senere år, er andelen af personer, der snuser dagligt, steget, ikke mindst blandt kvinder. 

Island: Den samlede rygning i Island er faldet siden 2000. 13,8 % af den voksne befolkning i Island er rygere, hvilket er et fald fra 30 % i 2000. E-cigaretter er reguleret som både forbruger- og medicinalprodukter i Island. Opvarmede tobaksprodukter må ikke markedsføres, og selv om svensk snus er forbudt, importerer islændingene en lidt anden udgave af det, der officielt kaldes næsetobak. 

lade
Unsplash/Rusty Watson

Verdensdagens mål

Verdensdagen imod tobak informerer offentligheden om farerne ved at bruge tobak og om tobaksfirmaernes forretningsmetoder. Dette står Verdenssundhedsorganisationens (WHO) for med henblik på at bekæmpe tobaksepidemien og oplyse om, hvad folk over hele verden kan gøre for at kræve deres ret til sundhed og sund levevis og for at beskytte fremtidige generationer. Medlemslande indførte Verdensdagen imod tobak i 1987 for at skabe global opmærksomhed om tobaksepidemien og de dødsfald og sygdomme, den forårsager, og som kunne være undgået. 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19