Verdens oprindelige folk spiller vigtig rolle i målsætningen om en mere bæredygtig fremtid

0
455
Grønland indigenous day

Grønland indigenous day

9.august 2014 – I dag er det den internationale dag for verdens oprindelige folk.

Verdens oprindelige folk udgør fem procent af verdens befolkning, hvilket svarer til omkring 370 millioner mennesker.  Disse 370 millioner er fordelt på mere end 5.000 forskellige grupper i omkring 90 lande.

De oprindelige folk repræsenterer en bemærkelsesværdig diversitet og er vigtige for vores kulturarv. Deres rødder i vores tidlige historie gør dem uvurderlige i en tid, hvor der blandt andet skal diskuteres udviklingsmål, bæredygtig udvikling og klimaaftaler.

De oprindelige folk har selvsagt stor interesse i disse dagsordener og kan agere katalysatorer i processen mod et bedre klima og mere bæredygtige samfund. Det er derfor rigtig vigtigt, at vi styrker deres rettigheder, anerkender deres vigtige plads i historien og lytter til deres meninger og erfaringer.

FN’s generalsekretær Ban-Ki-moon udtaler følgende i forbindelse med den internationale dag: ”Jeg opfordrer medlemslande til at tage konkrete skridt mod at håndtere de oprindelige folks udfordringer, især deres marginalisering og eksklusion.”

I anledning af den internationale dag for verdens oprindelige folk skal Kongeriget Danmarks eneste oprindelige befolkningsgruppe, inuitterne på Grønland, der om nogen repræsenterer karakterstyrke og bæredygtighed, selvfølgelig også være i centrum.

Generalsekretæren og den danske statsminister Helle-Thorning Schmidt besøgte i marts Grønland. I den forbindelse udtalte generalsekretæren:

 ”Jeg beundrer det grønlandske folks modstandskraft – især de unge, som har haft glæden af at møde nogle af.  At de kan bevare deres kulturarv, kultur og deres land, på trods af vanskelige forhold er imponerende. Jeg er overbevist om, at vi må gøre noget for de folk, der har boet her i rigtig mange år i harmoni med naturen.”

Grønland, verdens største ø, kan blive det første selvstændige land med en indfødt befolkning i moderne tid, hvis den igangværende søgning efter olie, gas og mineraler bærer frugt.

I praksis kan øen blive helt selvstændig, hvis de 56.000 grønlændere bliver selvforsynende, men indtil da, er de afhængige af tilskud fra den danske regering. Grønland har været en del af det danske kongerige i 300 år, men blev i 1979 tildelt begrænset suverænitet og et hjemmestyre blev etableret.

Om uafhængigheden bliver en realitet eller ej er stadig uvist. Et er dog sikkert: Grønland bliver af verdens indfødte befolkninger betragtet som et pionerende land. Landets fremragende samarbejde med Danmark gør, at grønlænderne bliver lyttet til når de vil styrke deres rettigheder og forhold for deres indfødte folk.

Der holdes verdens konference for oprindelige folk den 22.-23. september, hvor inuitterne naturligvis også er repræsenterede.