Ligestilling styrker klima-indsatsen

0
488

Mænd og kvinder påvirker klimaet forskelligt, fordi de har forskellig adfærd i deres hverdag. På en konference giver nordiske eksperter deres anbefalinger til, hvordan ligestilling kan indarbejdes i klimaindsatsen

Ligestillingsminister Karen Jespersen vil i samarbejde med udviklingsminister Ulla Tørnæs og Nordisk Ministerråd styrke klimaindsatsen ved at sætte fokus på kvinder og mænds perspektiver på klimaforandringerne. 

På en nordisk konference om ligestilling, køn og klimaforandringer den 2. februar vil en lang række nordiske eksperter komme med 15 konkrete anbefalinger på klimaområdet til både politikerne, organisationer samt til kvinder og mænd.

– Hvis vores indsats for klimaet skal være effektiv, er det afgørende, at vi sikrer et ligestillingsperspektiv på denne indsats. Vi må tage højde for, at kvinder og mænds adfærd er forskellig, og at de træffer forskellige valg. Klimadebatten har hidtil handlet meget om teknik og økonomi. Jeg vil gerne diskutere kvinder og mænds rolle i indsatsen mod klimaforandringerne, udtaler ligestillingsminister Karen Jespersen.

Ifølge FN’s klimapanel vil udviklingslandene være de mest sårbare overfor klimaforandringer, og her er kvinder mere udsatte end mænd.  – Vi må handle nu og ligestilling vil indgå i vores støtte til klimatilpasning, som et vigtigt fokus.

God udviklingsbistand må tage højde for klimaudfordringer, og i god udviklingsbistand bør ligestilling altid indgå som et centralt aspekt, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs og forsætter:

– Kvinderne udgør størstedelen af de fattige i udviklingslandene, og har potentiale til at være drivkraft i udviklingsprocessen, herunder i tilpasning til klimaforandringer. De danske indsatser bliver mere effektive, hvis ligestilling tænkes ind fra start. Klima og ligestilling står højt på den nordiske agenda. 

– De nordiske lande har de ingredienser som skal til for at positionere sig i den globale økonomi. Nordens fordele ligger inden for områder som ligestilling, miljø og energi, og det gælder om at fremhæve disse fordele for også at opnå økonomisk vækst, siger Halldór Ásgrímsson, generalsekretær i Nordisk Ministerråd, og henviser til det nordiske globaliseringsbarometer fra 2008.

 Source: norden.org