Løkkes tale ved generalforsamlingen: ”Danmark vil gøre sin del”

0
450

Løkke

29.09.2015 – I går eftermiddag i New York – lidt før kl. 22 dansk tid – fulgte Lars Løkke Rasmussen i hælene på stormagter som USA, Rusland og Kina med Danmarks tale for FN’s generalforsamling.

Her meddelte han, at Danmark vil øge sit bidrag til FN’s fredsbevarende operation i Mali.

”Vi har brug for et stærkt og samlet modsvar på voldelig ekstremisme og terrorisme. Ikke blot i Syrien og Irak, men også i dele af Afrika,” sagde statsministeren.

”Danmark vil gøre sin del. Vi planlægger at øge vores bidrag til FN-operationen i Mali.”

Samtidig understregede han, at Danmark, både i forhold til flygtninge og udviklingsbistand, giver et betydeligt bidrag, og at flygtningesituationen kræver handling fra alle verdens lande.

”Jeg er dybt bekymret for, at behøvet for nødhjælp er langt større end den støtte, der bliver givet. Og jeg opfordrer alle stater til, at øge deres humanitære indsats. Det internationale samfund må finde en løsning på denne ekstraordinære situation,” sagde han.

Ikke desto mindre har den danske regering i sit finanslovsudspil i dag annonceret, at den ønsker at skære udviklingsbistanden fra 0,83 procent af det samlede danske BNP til 0,7 procent, hvilket er det minimale bidrag ønsket i verdensmål 17 om globale partnerskaber.

Lars Løkke Rasmussen fordømte også på ny Ruslands annektering af Krim-halvøen samt Islamisk Stats og Assad-regimets forbrydelser i Syrien og hilste generalsekretærens bestræbelser på at styrke FN’s fredsbevarende missioner velkommen. Men han understregede, at der er ”brug for mere end blå hjelme”, hvis vi ønsker sikkerhed og stabilitet i verden:

”Der er brug for et sikkerhedsråd, der er klar til at tage de nødvendige beslutninger for at opretholde international fred og sikkerhed: Et sikkerhedsråd, der kan reagere på konflikter på en passende måde, og som afspejler dagens verdensorden,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

En mulig reform af sikkerhedsrådet er også en prioritet, som Danmarks nyvalgte formand for generalforsamlingen, Mogens Lykketoft, vil have for øje igennem sit formandskab det næste år.