Luftbro redder liv i Sydsudan

0
450
UNICEF/Ohanesian

UNICEF/Ohanesian

3. april 2014 – Konflikten i Sydsudan har varet mere end 100 dage. I og med at regnperioden nærmer sig, forværres den humanitære krise yderligere. UNICEF har i samarbejde med Verdensfødevareprogrammet (WFP) påbegyndt livreddende indsats for at nå til landets mest isolerede områder.

Ved hjælp af en helikopter har man kunnet nedfire livsvigtige ting fra luften, og UNICEF og Verdensfødevareprogrammet har igangsat en indsats for at nå de mennesker, der bor i afsidesliggende og konfliktramte områder i Sydsudan. Arbejdet begyndte i Akobo, nær grænsen til Etiopien, hvor 30.000 mennesker er kommet for at søge hjælp.

Der er blevet etableret pladser til nøddistribution af mad, sundhedshjælp, uddannelse og sanitet. Akobo er det første sted, som man har nået med hjælpen. Der planlægges 14 lignende indsatsområder i løbet af den kommende måned. De ventes at kunne hjælpe op til 250.000 mennesker. Andre organisationer forventes også at tilslutte sig samarbejdet.

Regnperioden, som hastigt nærmer sig, gør vejene i landet ufremkommelige. Mangel på beskyttelse, dårlige sanitære forhold og vandbårne sygdomme, forværrer situationen yderligere, både i Sydsudan og i nabolandene.

”Børn og familier står overfor store lidelser, og vi må hurtigt ud med personale og livreddende indsats til afsidesliggende områder for at undgå en humanitær katastrofe”, siger Jonathan Veitch, UNICEFs repræsentant i Sydsudan.

I løbet af de sidste uger har Verdensfødevareprogrammet (WFP) allerede distribueret fødevarer fra helikoptere til flygtninge forskellige steder i landet. Som en del af samarbejdet skal man nu til at distribuere specielle ernæringsprodukter til børn, og UNICEF leverer vand, hygiejnepakker og materielle til at forhindre underernæring. UNICEF skal også vaccinere børn mod mæslinger og polio, opsætte uddannelsessteder, samt registrere og støtte børn som er forsvundet fra deres familier.

På grund af konflikten i Sydsudan trues mere end 3.7 millioner mennesker på grund af mangel på mad, sygdomsudbrud og akut underernæring. Omkring 700.000 mennesker er internt fordrevne i landet, heraf er 379.000 børn.