Månedens nordiske FN-profil: Margunn Indrebø Alshaikh

0
457
Margunn Indreboe Alshaikh

Margunn Indreboe Alshaikh

Denne måneds nordiske FN-profil er norsk og har et specielt indblik i situationen om forholdet mellem Sudan og Sydsudan. Den 14. juli 2011 blev Sydsudan optaget som det 193. medlemsland i FN. Efter årtier med borgerkrig havde mange håbet, at forholdet mellem Sudan og Sydsudan ville blive bedre, men årtier med mistillid bliver ikke repareret natten over. Månedens nordiske FN-profil Margunn Indrebø Alshaikh arbejder for FN’s Udviklingsprogram (UNDP) i Sudan. UNDP Sudans vision er at bidrage til gennemførslen af fred, stabilitet og bæredygtig udvikling, som møder behovene og forhåbningerne for folket i Sudan.

Vil du være venlig at forklare, hvorfor du besluttede dig for at arbejde for UNDP, og hvordan din baggrund har forberedt og givet dig mulighed for det?

“Da jeg har studeret udviklingsstudier og global politik på universitetet, har UNDP altid være en spændende arbejdsgiver for mig, selvom jeg i startet legede med tanken om at være hos Udenrigsministeriet (i Norge, red.). UNDP har mandat til at arbejde i forskellige områder, både indenfor humanitære- og udviklingsmiljøer. Det, der har tiltrukket mig ved organisationen er varetagelsen af overgangsperioder fra konflikter, kriser og sårbarhed til gendannelse og udvikling. Med forskellige humanitære aktører på et sted og mange FN-organisationer, der konkurrere for plads og indflydelse, er dette en udfordring, hvor vi stadig skal lære meget. Jeg synes også, at der er mere plads til innovation og kreativitet i det arbejde, UNDP gør for kriseforebyggelse, opbygning og fredsskabelse, sammenlignet med nogle af de mere standardiserede fremgangsmåder, skal vi inkludere god regeringsførelse, lovgivning og fattigdomsbekæmpelse.”

“At få foden indenfor i FN-systemet kræver beslutsomhed og udholdenhed, og langsomme HR-processer er ofte frustrerende, når man leder efter nye muligheder. Men jeg har stadig troen på, at med stærke meritter, både akademiske og professionelle, kan man flyde på overfladen selv blandt de mange netværkede og understøttede ansøgninger. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan identificere, hvad det er, der har gjort det muligt for mig og forbered mig på særligt at arbejde hos UNDP, men jeg ved, at når jeg ser på nyansatte, er fokus på teknisk ekspertise, erfaring fra andre feltophold, evnen til at klare leveringspres på mange fronter og gode referencer.”

Hvad er din personlige mening om den nuværende situation i Sudan og Sydsudan, og hvilke skridt mener du, er nødvendige for at forbedre situationen?

“Efter årtier med borgerkrig, der efterlader den største del af landets befolkning uden adgang til basale ydelser og infrastruktur, er det urealistisk at forvente resultater på én nat. Regeringen slås med massive udfordringer og forsat usikkerhed i dele af landet. Kapaciteter er ekstremt lave i hele den offentlige sektor og regeringsstrukture og kan ikke yde, hvad man i udviklede rammer vil forvente, fyldestgørende. Det er derfor ikke en overraskelse, at fremgangen er langsom og til tider rodet. Ægte forandring vil tage en hel generation at opnå. Jeg tror på dog, at beslutsomheden er tilstede og med tilpas og fortsat støtte fra det internationale samfund, har Sydsudan er ægte change for at opnå langsigtet udvikling og stabilitet.”

“I Sudan er situationen lidt anderledes. Når man taler i relative former, er kapaciteterne på plads, men et indviklet politisk miljø, som lige nu kan karakteriseres med internt tumult og voksende usikkerhed, truer landets fremtidige stabilitet. Med økonomisk tilbagegang, manglende stabilitet og konflikter langs dets udkanter, der er ved at vinde momentum og komme tættere på Khartoum, er udfordringerne helt afgjort svære. Det momentum og den positive kurs, som der er set i perioden for den midlertidige fredsaftale er for mestendelen gået tabt og en meget usikker ro venter forud.  Med mistede olieindtægter, dybe beskæringer i udviklingsbistanden og med svækkede internationale alliancer, er det svært at se, hvordan det nuværende regime kan fastholde stabilitet og overleve overgangsperioden efter fredsaftalen til økonomisk vækst.”
 
Kan du se en nært forestående løsning på grænsekonflikten mellem de to lande?

“Lige i øjeblikket er Sudan og Sydsudan i en hårdknude over nøglepunkter i fredsaftalen så som varetagelse af olieressourcerne, grænsedragning og Abyeis status. Indtil nu er alle rammeaftaler og foreslåede løsninger blevet afvist af en af parterne og det er svært at se, hvordan en bæredygtig løsning kan findes, med den måde de nuværende politikere profilere sig selv på.”

Hvordan er det at være nordisk i et internationalt arbejdsmiljø?

“Heldigvis er nordiske medarbejdere ret godt respekteret i den internationale diplomati- og udviklingsverden. I Sudan har især Norge nydt godt af et særligt niveau af integritet som en af nøglespillerne i fredsforhandlingerne, der ledte til fredsaftalen. Det har helt sikkert været til min fordel, da jeg har arbejdet tæt med nationale regeringspartnere.”  

Kan de nordiske lande bidrage med nogle nye og fordelagtige perspektiver i UNDP’s arbejde?

“Jeg mener, at nordiske lande har en meget vigtig rolle at spille i forhold til UNDP’s arbejde. Vores erfaring med demokrati, civil frihed, ligestilling, civilsamfundsengagement og offentlige ydelser er centrale for at udvikle velfunderede støttemekanismer i omgivelser, hvor sådanne erfaringer ofte ikke er mere end vage forestillinger og teorier. Vi har ligeledes en kultur, hvor kreativ tankegang og innovation vurderes som vigtig ekspertise og et præstationssamfundssystem, som er vigtige sider for, at en institution ireelt kan blive succesfuld og kan følge med de hurtigbevægende trends og udviklinger, især i den korporative verden, men også i verdenen af sociale medier. Endelig gør vores globale udsyn, selv i national politik, de nordiske lande til velinformerede spillere, som kan formulere politikker i forhold til international udviklingshjælp og diplomati på måder, som bidrager til det globale gode uden at miste øje for de mest sårbare i denne proces.”

Hvad er dine fremtidige karrieremål?

“På trods af alle dets fejl og mangler, vil jeg gerne fortsætte med at arbejde for UNDP eller et lignende FN-organ indenfor krisetransformation, fremgang og vedligeholdelse af fred.  Lige så meget, som vi kan lide at brokke os over bureaukratiet og manglende kapacitet for at levere hurtige, konkrete resultater i organisationen, har den også en vis indflydelse og adgang til nøgleaktører, som giver den et reelt potentiale til at skabe forandrende og transformerende støtte.  Personligt håber jeg at forlade Sudan i den nærmeste fremtid til fordel for en anden feltudfordring, det vides endnu ikke, om jeg bliver i Afrika eller skifter kontinent. Hvis nogen havde spurgt mig, da jeg var 13, hvad jeg ville være, når jeg blev stor, ville jeg have svaret generalsekretær for FN, men, de sidste par år har jeg sænket mine ambitioner lidt!”