A-Ø webstedsindeks

75 måder, hvor FN gør en forskel: Beskytter miljøet

FN´s 75-års jubilæum – 75 måder, hvor FN gør en forskel: Beskytter miljøet.

FN arbejder på at løse globale miljøproblemer. Som et internationalt forum for opbygning af konsensus og forhandlingsaftaler takler FN globale problemer såsom nedbrydning af ozonlaget, giftigt affald, tab af skove og arter samt luft- og vandforurening. Medmindre disse problemer bliver løst, vil markeder og økonomier ikke være bæredygtige på lang sigt, da miljøtab nedbryder den naturlige kapital, som vækst og menneskelig overlevelse er baseret på.

FN´s miljøprogram (UNEP) er den førende miljømyndighed i FN´s system. UNEP bruger sin ekspertise til at styrke miljøstandarder og hjælper med at gennemføre miljøforpligtelser på national, regionalt og globalt plan. UNEP’s mission er at skabe ledelse og tilskynde til partnerskab i pleje af miljøet ved at inspirere, informere samt sætte nationer og folk i stand til at forbedre deres livskvalitet uden at gå på kompromis med kommende generationers.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19