Mangedobling af dansk bistand til Pakistan og UNICEF

0
460

Udviklingsminister Ulla Tørnæs har besluttet at forøge udviklingsbistanden til Pakistan fra 40 mio. kr. til 140 mio. kr. i perioden 2009-2012. Formålet er at bidrage til udvikling og stabilitet i Pakistan, særligt i grænseområderne mod Afghanistan.

Danmark planlægger at give 60 mio. kr. til FN’s børnefond, UNICEF, hvilket skal sikre uddannelse af børn som er ramt af konflikten i det nordvestlige Pakistan. Disse piger og drenge er særdeles udsatte, og uden en ordentlig skolegang stiger risikoen for såvel fattigdom som radikalisering. Bistanden vil medvirke til at genopbygge de 473 skoler, som er blevet helt eller delvist ødelagt under konflikten. Danmark vil desuden som en af de allerførste internationale donorer give tilsagn om at støtte den ny multidonor fond, som skal sikre en hurtig og koordineret udvikling i kriseområderne i Pakistan. Fonden vil blive administreret af Verdensbanken.

I tilgift til udviklingsbistanden har Danmark i 2009 givet 15 mio. kr. i humanitær katastrofebistand til de internt fordrevne som følge af den pakistanske regerings kamp mod Taliban.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler:

”Pakistan er et af de fattigste lande i verden. Samtidig har Pakistan store problemer med terrorisme og radikalisering, som de mange terrorangreb i Pakistan har vist. Ustabilitet i Pakistan er ikke bare et nationalt anliggende for Pakistan, det har også betydning for sikkerhedssituationen i Afghanistan, regionalt og globalt.

Demokrati og bæredygtig udvikling er på længere sigt den eneste vej til at sikre et stabilt og terrorfrit Pakistan. Det internationale samfund og Danmark har en egeninteresse i at hjælpe pakistanerne med at skabe udvikling og demokrati. At udfordringerne for Pakistan er store, står klart. Men vi har ikke råd til at lade være med at give vores bidrag til fred og stabilitet i Pakistan og Sydasien.”

Pakistan befinder sig i en meget vanskelig situation. Taliban har særligt i grænseområderne til Afghanistan i årevis opbygget kapacitet til at udføre omfattende terror og ustabilitet i regionen, inklusiv i Afghanistan. Pakistan har selv været ramt af ca. 3000 terrorangreb siden marts 2008. Som svar herpå har den pakistanske regering iværksat en nødvendig militær offensiv mod Taliban i det nordvestlige Pakistan. Men militære midler kan aldrig stå alene. Det er derfor afgørende, at det internationale samfund støtter Pakistans regering med udviklingsindsatser, der kan hjælpe civilbefolkningen og skabe stabilitet. Og det skal gå hurtigt, så de mange internt fordrevne ikke bliver genstand for radikalisering og dermed ny-rekruttering til Taliban.

Kampen mod Taliban i grænseområderne langs Afghanistan er kun en lille del af Pakistans udfordringer. Pakistans udfordringer handler også om voksende og stor fattigdom, korruption, en hastigt voksende befolkning, stor ulighed, stigende ekstremisme og terrorisme – også i de store provinser, Punjab og Sindh – samt svage demokratiske institutioner. Disse spørgsmål er Danmark og det internationale samfund i tæt dialog med Pakistan om.

Kilde: Udenrigsministeriet