A-Ø webstedsindeks

Menneskerettighedsdagen: FN fejrer ungdommen

Årets Menneskerettighedsdag (10. december) markeres under temaet “De unge forsvarer menneskerettighederne” (engelsk: Youth Standing up for Human Rights).

FN’s generalsekretær António Guterres siger i en meddelelse, at FN på dette års Menneskerettighedsdag fejrer de unges rolle i at bringe menneskerettighederne til live.

”Over hele verden marcherer, organiserer og taler unge mennesker: For retten til et sundt miljø, for lige rettigheder for kvinders og piger, for deltagelse i beslutningstagning og for at udtrykke deres meninger frit. De marcherer for deres ret til en fremtid med fred, retfærdighed og lige muligheder,” siger Guterres i forbindelse med årets Menneskerettighedsdag.

Under den generelle opfordring til handling “Forsvar menneskerettighederne” (engelsk: Stand up for Human Rights) vil dagen fejre ungdommens potentiale som konstruktive forandringsagenter, forstærke deres stemmer og engagere en bred vifte af globale målgrupper til at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Kampagnen er designet til at vise, hvordan unge over hele verden forsvarer menneskerettighederne og kæmper mod racisme, hadefulde ytringer, mobning, diskrimination og klimaforandringer for kun at nævne nogle få. I løbet af de næste to uger vil kampagnen også sætte fokus på unges ledelsesrolle og forstærke deres stemmer.

”Det er især passende, at vi i år markerer Menneskerettighedsdagen under den afgørende FN-konference i Madrid for at opretholde klimarettighed,” siger FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet. ”Vi skylder en taknemmelighed til alle de millioner af børn, teenagere og unge voksne, som har talt højt om den krise, vores planet står over for. Med god grund påpeger disse unge mennesker, at det er deres fremtid, der står på spil, og fremtiden for alle dem, der endnu ikke er født.”

Med 1,2 milliarder mennesker i alderen 15-24 år på verdensplan udgør unge en ud af seks mennesker. Der er flere teenagere og unge voksne i dag, end der har været på noget andet tidspunkt i menneskets historie, og de er generelt bedre uddannede, sundere og har større adgang til teknologi og information, hvilket kan udnyttes til at bakke op om menneskerettighederne.

Du kan finde officielt kampagnemateriale til Menneskerettighedsdagen her.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19