A-Ø webstedsindeks

Mens flere og flere mennesker sulter, går en tredjedel af vores mad tabt eller til spilde

Mens antallet af mennesker, der sulter, har været voksende siden 2014, forbliver madtab og -spild et stort problem. En tredjedel af den mad, der produceres til menneskeligt forbrug, går enten tabt eller til spilde – og med det også de ressourcer anvendt til fødevareproduktion og -transport.

Anført af FN’s Food and Agricultural Oragnization (FAO) og i samarbejde med FN’s miljøprogram (UNEP), fejrer verdens lande den 29. september den første ’International Day of Awareness of Food Loss and Waste’. Dagen markeres i skyggen af coronapandemien, der har udpenslet det akutte behov for at reformere den globale fødevareproduktion og for at sikre lige adgang til madvarer.

Stop mad tab og -spild: for planeten og for dens befolkninger

Madtab sker på fødevaremarkedets forsyningsside. Begrebet referer til de fødevarer der kasseres, forbrændes eller bortskaffes i forbindelse med produktionen. Madspild er når supermarkeder, restauranter eller forbrugere træffer beslutninger, der reducerer mængden eller kvaliteten af den mad, der forbruges.

madspild/tab
Kilde: FAO

Ifølge FAO går en tredjedel af al den mad, der produceres til menneskeligt forbrug på globalt plan enten tabt eller til spilde. Det svarer til 1.3 milliarder tons mad om året. Hvis vi alene ser på frugter og grøntsager, er det cirka halvdelen (45%), der går til spilde. Der skal 13 liter vand til at gro en tomat, og 50 liter til at modne en appelsin. Frugt- og grøntproduktionen kræver derudover frø, jord, arbejde samt den energi, der bruges på at transportere produkterne. Vi poster altså en masse unødvendige ressourcer i et arbejde, der kun bærer frugt hver anden gang.

Hvis vi lykkes med at bekæmpe madtab og -spild, vil vi reducere drivhusgasudledningerne med 8%; forbedre biodiversiteten; sikre mere lige adgang til fødevarer; og mindske det pres, som vi i dag lægger på miljøet. Derfor er temaet for den første ’International Day of Awareness of Food Loss and Waste’: ”Stop madspild – for planeten og dens befolkninger.”

Dagen, der skal skabe opmærksomhed på madtab og -spild finder sted i skyggen af coronapandemien, der har skabt betydelige udfordringer for madforsyningen i mange lande. Rystelser i forsyningskæden, karantæneregler og samfundsmæssige nedlukninger har bragt svære vilkår for producenter og distributører. Samtidig har pandemien fået forbrugere til at hamstre fødevarer fra supermarkeder, der er kernebidragsydere til fødevarebanker, og som står tilbage med tomme hylder og intet at donere.

Vi skal alle gøre noget for at bekæmpe madtab og -spild

Den 29. september skal bygge momentum om arbejdet med at reformere fødevaresystemet, sikre lige adgang til fødevarer og stoppe madtab og -spild samt de unødvendige, miljømæssige konsekvenser, der medfølger.

Det er et fælles ansvar at stoppe madtab og -spild, og der er brug for samarbejde på flere niveauer. Forsyningssidens aktører skal dele nytænkede tilgange til at reducere madtab, mens supermarkeder skal blive bedre til at donere overskydende produkter til fødevarebanker. Regeringer og beslutningstagere skal gennemføre lovgivning, der fremmer arbejdet med at reducere madtab og -spild samt sikre, at offentligheden har let adgang til retningslinjer for at bekæmpe madspild. Forbrugere skal blive bedre til at udnytte deres fødevarer, være mere opmærksomme på udløbsdatoer og donere varer, som de ikke har brug for.

Du kan læse mere om, hvad du kan gøre for at bekæmpe madspild her:

9-tips-stop-madspild
Kilde: FAO

Sammenfaldende med ’International Day of Awareness of Food Loss and Waste’ har fødevareminister, Mogens Jensen, udnævnt 29. september til Danmarks nationale madspildsdag. I anledning af dagen har Danmarks største fødevareproducenter og -distributører ligeledes annonceret, at de med afsæt i FN’s Verdensmål vil halvere deres madspild frem mod 2030.

Deltag i samtalen på de sociale medier og hjælp med at skabe opmærksomhed omkring det akutte behov for at stoppe madtab og -spild!

#FLWDay #FoodLoss #FoodWaste

Du kan læse mere om ’International Day of Awareness of Food Loss and Waste’ her.

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19