Norden erklærer støtte til demokratiseringsprocessen i Ukraine

0
429
Foto: Nordisk Råds specielle tematiske session afholdt i Akureyri i den nordlige del af Island. Photo/Norden.org

Foto: Nordisk Råds specielle tematiske session afholdt i Akureyri i den nordlige del af Island. Photo/Norden.org

I strid med tidligere praksis, satte Nordisk Råd Ukraine på toppen af dagsordenen på et specialmøde i Island i april. Uafhængigt af partitilhørsforhold, var der enighed om, at den urolige situation i Ukraine er et emne, der er relevant for det nordiske samarbejde. Sessionen fandt sted i Akureyri i Island, og skulle primært handle om bæredygtig brug af naturressourcer.

Forsvars- og udenrigspolitik er formelt set ikke en del af nordisk samarbejde, men det holder ikke parterne tilbage fra at diskutere disse emner. I løbet af sessionen var der intens debat om, hvordan Nordisk Råd kunne vise sin støtte til demokratiseringsprocesserne i Ukraine.

”Dette er en unik situation i verden, og en unik situation for os”, sagde dette års præsident Karin Åström i sin åbningstale.

I erklæringen som fulgte efter mødet, erklærede rådet, at det var nødvendigt, at Ukraine ”respekterer international lov, demokratiske værdier og menneskerettigheder.”

Flere af talerne lagde vægt på det historiske perspektiv og sagde, at en situation som ligner den i Ukraine, ikke har fundet sted siden Anden Verdenskrig. Mange understregede også betydningen af international lov, i forhold til det der foregår i Ukraine. ”Vi er ikke en forsvars- eller udenrigspolitisk alliance, men vi har fælles forståelse for, hvad vi mener, er grundlæggende international lov”, sagde Hans Wallmark, rådets vicepræsident.

Nordisk samarbejde, som så sin start efter Anden Verdenskrig og den efterfølgende Kolde Krig, har vist, at demokrati og fredeligt samarbejde bidrager positivt til menneskers frihed og udvikling. De nordiske lande fejrer i år 200 år med fred mellem landene. Nordisk samarbejde har også spillet en central rolle i dialogen med parlamentarikere og andre netværk i Rusland.

”Det er meget vigtigt, at denne dialog bliver forsvaret og opretholdt så lang tid det er muligt”, sagde Bertel Haarder fra Venstre, som også er en del af Nordisk Råd. ”Vi kan vise, hvordan en åben dialog er en fundamental frihed og rettighed i et demokratisk samfund.”