Nordisk ligestillingspolitik møder New York

0
413
Norden.org : Sigurjon Arnarson

Norden.org : Sigurjon Arnarson

4. marts 2014 – De nordiske lande har stået sammen om ligestillingspolitikken i 40 år. Det markerer Nordisk Ministerråd for Ligestilling med en række arrangementer i forbindelse med FN’s kvindekommissions (CSW) årlige session i New York, som starter 10. marts.

Årets tema for CSW er succes og udfordringer med implementeringen af FN’s 2015-mål om at øge ligheden og forbedre kvinders stilling.

”Verdenssamfundet er lykkedes med at mindske dødeligheden blandt børn, hvilket er en klar fremgang. Derimod er jeg urolig over tilbagegangen i kampen for at kvinder skal have ret til at bestemme over egen krop. Det her er et spørgsmål som de nordiske lande har kæmpet for i FN og som vi ikke har tænkt os at opgive”, siger Islands Eygló Harðardóttir, ordfører for de nordiske ligestillingsministre i Nordisk Ministerråd 2014.

Stereotyper lægger hindringer

De nordiske ministre deltager i en fælles paneldebat den 12. marts om temaet Promoting Gender equality and Empowering Women and Girls Through Education. Her skal de dele deres erfaringer fra strategiske beslutninger, politik og konkrete tiltag for at få kvinder og piger til i højere grad at vælge erhverv indenfor videnskab og teknologi, samt øge andelen af kvinder i lederpositioner.

13. marts indtager det Nordiske Ministerråd Scandinavia House med ekspertpanelet Do Everything: Break Stereotypes when choosing Education and Work. Seminariet skal fokusere på de ulige ligestillingsudfordringer indenfor uddannelse og arbejdsliv som norden fortsat kæmper med. Unge mennesker foretager nemlig fortsat kønsstereotype valg på alle niveauer af uddannelserne.

”På Island har vi for eksempel ikke en eneste mandlig jordemoder i dag, i Danmark har kun et fåtal valgt uddannelsen – og dette er bare ét eksempel. Alle vinder ved at unødvendige stereotyper afskaffes”, siger Eygló Harðardóttir.