A-Ø webstedsindeks

Den internationale dag for kvinder og piger i videnskab

Den 11. februar markerer FN den internationale dag for kvinder og piger i videnskab. Dagen har til formål at sikre, at flere kvinder og piger er repræsenteret i videnskabelige fag. Det har afgørende betydning for realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Lighed mellem kønnene er en global prioritet, og og FN arbejder målrettet på at sikre, at kvinder og unge piger får mulighed for at dele deres ideer omkring fred og udvikling.

I løbet af de seneste 15 år har det internationale samfund gjort meget for at inspirere og opfordre kvinder og piger til at søge mod de videnskabelige fag. Dog er vi endnu ikke nået i mål. Dybtliggende bias og kønsstereotyper afholder fortsat kvinder og piger fra at søge en videnskabelig karriere eller uddannelse.

”Kvinder og piger hører til i videnskabelige fag. Alligevel gør stereotyper, at de ikke søger denne vej. Det er på tide at anerkende, at større diversitet afføder innovation,” sagde FN-generalsekretær, António Guterres i anledning af dagen for kvinder og piger i videnskab.

30 procent af kvinderne vælger videnskab Kvinder udgør kun 30 procent af alle videnskabelige og tekniske forskere. Der er med andre ord færre kvinder inden for naturvidenskaberne, de matematiske og de tekniske fag end mænd. 

”Vi skal sikre, at unge kvinder har adgang til den uddannelse, de fortjener, og at de kan se en fremtid for dem selv i fag som ingeniørvidenskab, computerprogrammering og sundhedsvidenskaberne,” sagde Guterres.

For at sikre lige adgang til videnskabelige fag, er det afgørende at adressere de underliggende og begrænsende faktorer så som kønsstereotyper. Det vil også bidrage til at udjævne andre uligheder mellem kvinder og mænd.

”Hvis flere kvinder og piger får adgang til videnskabelige fag, kan vi lukke løngabet mellem kvinder og mænd og højne kvinders indkomst med 299 milliarder amerikanske dollars over de næste ti år, ” tilføjede generalsekretæren.

Kvindelige videnskabsfolk i kampen mod COVID-19

Kvinder har været med i alle stadier i den videnskabelige kamp mod COVID-19. De har været med til at fremme vores viden om virusset, til at udvikle testteknologier og ikke mindst har de været med til at udvikle vacciner mod COVID-19.

Kvindelige videnskabsfolk Samtidig har coronapandemien også påvirket kvindelige videnskabsfolk negativt. Særligt unge kvinder og piger, der netop havde påbegyndt deres karriere eller uddannelse er blevet ramt hårdt. Det vil sandsynligvis udvide det eksisterende kønsskel inden for de videnskabelige fag.

”Mange kvinder er udfordret af lukkede laboratorier og ansvar for børnepasning i hjemmet. Det har forværret en allerede besværlig situation for kvinder i videnskab,” sagde Guterres.

I lyset af disse udfordringer for kvinder, vil den internationale dag for kvinder og piger i videnskab i år have fokus på kvindelige videnskabsfolk i kampen mod COVID-19. Dagen skal forene eksperter og videnskabsfolk, der arbejder med forskellige videnskabelige emner, som relaterer sig til COVID-19.

Nye perspektiver, talenter og kreativitet

Kvinder i videnskab Diversitet inden for videnskaberne giver os flere videnskabsfolk, der kommer med nye perspektiver, talenter og kreativitet. Den internationale dag for kvinder og piger i videnskab er en påmindelse om, at kvinder spiller en vigtig rolle i videnskabs- og teknologisamfund samt at deres repræsentation bør forbedres. Ifølge FN’s generalsekretær, António Guterres, er det en af drivkræfterne bag en bæredygtig og mere retfærdig fremtid.

Deltag i samtalen! #WomenInScience

 

 

 

 

Læs også

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19