Nyt forum til bekæmpelse af menneskehandel

0
416
Det første globale forum til bekæmpelse af menneskehandel finder sted i Wien fra d. 13-15 februar 2008. Mødedeltagerne er 1200 eksperter, lovgivere, lovhåndhævere, forretningsledere, repræsentanter fra NGO’er og ofre for menneskehandel fra 116 lande. Mødet arrangeres af FN’s Globale Initiativ til Bekæmpelse af Menneskehandel (UN.GIFT).

Omfanget af ulovlig menneskehandel er ukendt, men dokumentation viser, at millioner af ofre i alle dele af verden lider under en industri, der skønnes at indbringe mange millarder dollars hvert år. Handlen antager mange forskellige former og ofrene benyttes bl.a. til adoption, tiggeri, seksuel udnyttelse, krig, tvangsarbejde, ægteskab eller prostitution.

Læs også mere hjemmesiden for FNs kontor for narkotikakontrol og kriminalitetsbekæmpelse (UNODC)
 
Relaterede nyheder.