A-Ø webstedsindeks

Orange Dag: Nej betyder nej

25. november 2019 – Dagens Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder markerer lanceringen af ​​den årlige internationale kampagne kendt som ”16 dages aktivisme mod kønsbaseret vold”. Under temaet “Gør verden orange: Ligestillingsgenerationen tager kampen op mod voldtægt!” løber kampagnen fra den 25. november til den 10. december, som er FN’s Menneskerettighedsdag.

Den verdensomspændende 16 dages kampagne, der hvert år koordineres af Center for Women’s Global Leadership, gennemføres af enkeltpersoner og organisationer rundt om i verden for at kræve afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger. FN markerer kampagnen under det globale tema ”Gør verden orange: Ligestillingsgenerationen tager kampen op mod voldtægt!” (engelsk: Orange the World: Generation Equality Stands against Rape!).

Traditionelt defineres voldtægt som mangel på samtykke. Voldtægt – som en specifik fysisk form for vold mod kvinder og piger – er forankret i et komplekst sæt af patriarkalske overbevisninger, magt og kontrol, som skaber et socialt miljø, hvor seksuel vold er udbredt og normaliseret. En sådan ”kultur” fastholdes gennem brug af ​​misogynistisk sprog, objektivering af kroppe og glamourisering af vold. Adfærd, der normalt er forbundet med voldtægt, inkluderer offerbeskyttelse, seksuel objektivering, trivialisering af voldtægt, benægtelse af udbredt voldtægt samt at nægte at anerkende skader ved seksuel chikane eller overgreb.

Det er meget vanskeligt at bekræfte det reelle antal voldtægter og seksuelle overgreb grundet hyppig straffrihed for gerningsmænd, ofrenes frygt for stigmatisering og deres efterfølgende tavshed. Desuden er seksuel vold og voldtægt blevet anvendt som våben i konflikter.

I sin meddelelse i forbindelse med dagens Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder påpegede UN Women’s administrerende direktør, Phumzile Mlambo-Ngcuka, at man kan øge ansvarligheden ved at gøre voldtægt universelt ulovligt: ​​”I øjeblikket har mere end halvdelen af ​​alle lande verden over endnu ikke love, der eksplicit kriminaliserer ægteskabsvoldtægt eller er baseret på princippet om samtykke. Udover at kriminalisere voldtægt er vi nødt til at blive meget, meget bedre til at sætte offeret i centrum og stille voldtægtsforbrydere til ansvar.”

Forebyggelse og bekæmpelse af voldtægt og seksuel chikane spiller desuden en nøglerolle for at nå Verdensmålene for bæredygtige udviklingsmål. Selvom alle mål er integrerede og udelelige, tager mål 5 specifikt sigte på at “opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder” og inkluderer ligeledes specifikke mål for at eliminere alle former for vold mod alle kvinder og piger.

Spørgsmålet er nu: Hvordan vil du tage handling og vise din støtte til kampagnen? Små handlinger kan have stor betydning for udryddelsen af voldtægtskulturen. Vi foreslår følgende: 

  • Brug og klæd dig i farven orange.
  • Deltag i samtalen på de sociale medier ved hjælp af #OrangeTheWorld og #GenerationEquality.
  • Bliv involveret ved at lære mere om voldtægtskultur og spørgsmålet om samtykke og læs personlige beretninger skrevet af voldtægtsofre her.
  • Hvis du foretrækker interaktivt og visuelt indhold, kan du finde en interaktiv infografik her for at udforske fakta om vold mod kvinder.

Som UN Women’s administrerende direktør sagde: Vi er Ligestillingsgenerationen, og vi vil gøre en ende på voldtægt!

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19