Pillay opfordrer til at stoppe brugen af overdreven magt i Egypten

0
393
Egypten

Egypten

29. januar 2013. FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, udtrykker bekymring ved den tiltagende vold og stigende dødstal i Egypten, og opfordrer alle parter til at indgå i en seriøs dialog for at stoppe den forbitrede og farlige polarisering, der er baggrund for de nuværende protester.

Situationen i Egypten blev dramatisk forværret den 24. januar, da tusindvis af egyptere gik på gaden for at markere revolutionens toårsjubilæum. Ifølge officielle kilder blev mindst ti dræbt og hundredvis såret i Kairo. To dage senere ledte en kontrovers over en domstolsafgørelse til voldelige udbrud i de tre byer Port Said, Suez og Ismailia, som resulterede i yderligere 38 døde. Flere mennesker blev dræbt søndag og mandag, hvilket hævede dødstallet til mindst 53. Mens mindst to politimænd er blandt de dræbte, er der foreløbige ubekræftede rapporter, der indikerer, at de fleste ofre er dræbt forårsaget af militærets anvendelse af beskydning og overdreven brug af tåregas.

Der er også rapporter, der hævder, at omkring 25 kvindelige demonstranter er blevet seksuelt krænket på Tahrir-pladsen i Kairo i løbet af de sidste par dage, i nogle tilfælde med ekstrem vold.

”Der har været en række omtalte tilfælde af seksuel krænkelse på Tahrir-pladsen i løbet af de sidste 18 måneder”, siger Pillay. ”Jeg beklager dybt, at seksuel vold tilsyneladende sker ustraffet på en offentlig plads, og at myndighederne har fejlet i at forhindre disse angreb eller at bringe mere end en enkelt tiltale mod disse hundredvis af mænd, som er involveret i de ondskabsfulde angreb. Der er også gjort alt for lidt for at håndtere sexchikane og seksuel vold i en række egyptiske byer”.

Pillay opfordrede samtidig regeringen ”til hurtigst muligt at genoverveje sine reaktioner på den uro, der har varieret fra overdreven magtanvendelse på den ene side, til det mislykkede forsøg på at beskytte mennesker, især kvinder, på den anden side”.

”Som de tragiske begivenheder i løbet af de sidste par dage har vist, er Egypten fortsat yderst skrøbelig og ustabil, og jeg opfordrer regeringen til at yde en langt større indsats for at imødekomme modstridende synspunkter og træffe konkrete foranstaltninger til at løse offentlighedens bekymringer”, siger Pillay.

Mens højkommissæren hilser Præsident Morsis opfordring til dialog velkommen, opfordrer hun ham samtidig til ”at lytte til demonstranternes krav, takle græsrodsproblemer, adressere de største problemer rejst af oppositionen, med hensyn til den for nyligt vedtagne forfatning og straks indføre tiltag, der kan løse de mange seriøse problemer, som på nuværende tidspunkt påvirker det juridiske system”.

”Dette er alle punkter, som er yderst vigtige, hvis Egypten skal genfinde stabilitet og national samhørighed”, siger hun.