Generalsekretærens besked på Verdensdagen for bolig- og bebyggelsesmiljøer

0
405

D. 6. oktober 2008

Mange af verdens mest presserende problemer så som fattigdom, naturkatastrofer, eskalerende priser på fødevarer og brændstof kan i betydelige grad sættes i forbindelse med den hastige urbanisering.
Urbanisering ændringer for evigt den måde, hvorpå vi bruger jord, vand og energi. Hvis det udføres fornuftigt, kan det resultere i, at folk får valgmuligheder, og det kan hjælpe dem med at trives. Hvis det udføres på dårlig vis, mindsker det sikkerheden, forurener miljøet og forværrer marginaliseringen af dem, der allerede lider, og som allerede er blevet lukket ude fra urbaniseringen.
Temaet for dette års Verdensdagen for bolig- og bebyggelsesmiljøer er "harmoniske byer". Vores hurtigt urbaniserende verden kan ikke siges at være harmonisk, hvis slumbeboere ikke har muligheder for at finde job og forbedre deres levevilkår. Den kan heller ikke siges at være harmonisk, hvis vækst og udvidelse af byområder sker på bekostning af det naturlige miljø.
Årtusindeudviklingsmålene påkalder en betydelig forbedring i levestandarden for mindst 100 millioner slumbeboere i 2020. I 2005 boede lidt mere end en tredjedel af bybefolkningen i udviklingsregioner under slumbetingelser. I Afrika syd for Sahara var andelen på over 60 procent, hvilket betyder, at store investeringer vil være nødvendige til for eksempel at give adgang til vand, sanitet, varig bolig eller tilstrækkelig beboelsesplads. Men selv i denne region, og i andre lande, hvor fattigdom er ikke så akut kunne enkle, billige interventioner være nyttige.
Byerne har et enormt potentiale til at være på steder, hvor en afbalanceret udvikling er fremherskende, hvor forskellige mennesker lever i harmoni, og hvor sunde levevilkår sameksisterer med lavt energiforbrug, ressource-anvendelse og affald. Når vi observerer Verdensdagen for bolig- og bebyggelsesmiljøer, opfordrer jeg alle parter og interessenter til at gøre vores yderste for at realisere dette potentiale og skabe anstændige levevilkår for alle kvinder, mænd og børn på en måde, så vi ligeledes bevarer vores naturarv og fremmer grønnere og mere intelligent vækst.