FN’s torturkomité kritiserer lukning af Irakkommissionen

0
537

4887029909 194962f953 o 1

12.10.2015 – Lukningen af Irakkommissionen er et blandt 20 kritikpunkter i FN’s torturkomités evaluering af Danmark. Rapporten anbefaler, at Danmark sørger for, ”at undersøgelserne af fangeoverførsler til andre staters militære styrker bliver færdiggjort af et uafhængigt organ og derefter offentliggjort.”

Den danske regering har dog ingen planer om at genåbne den uafhængige kommission, fortæller udenrigsminister Kristian Jensen (V). Kommissionen blev nedsat i juni 2012 af den tidligere regering og skulle blandt andet undersøge grundlaget for Danmarks krigsdeltagelse og fangeoverførsler fra danske styrker.

Torturkomitéen retter også et kritisk blik imod de meget omdiskuterede annoncer i libanesiske aviser, der informerede om nedskæringer i sociale ydelser til flygtninge. Danmark bør sikre, at tiltaget ”ikke opfattes afskrækkende af individer, der har brug for og søger beskyttelse hos staten,” står der i rapporten.

En sag, hvor en mindreårig afghansk dreng blev dræbt i Afghanistan efter at være blevet udvist fra Danmark sammen med sin voksne bror, giver anledning til kritik. ”Staten bør sørge for, at der er mekanismer, som kan overvåge situationen for sårbare individer og grupper i deres modtagerlande efter udvisning,” konkluderer FN’s torturkomité. Rapporten ønsker også en mere detaljeret lovgivning omkring forholdene for tålt ophold i Danmark og en yderligere restriktion af brugen af peberspray af politiet og i fængsler.

I rapporten roses Danmark dog generelt for sit arbejde for FN’s torturkonvention. Danmark er et ud af 158 lande, som har underskrevet FN’s torturkonvention og bliver derfor evalueret på fast basis af en komité bestående af ti uafhængige eksperter.

Du kan læse konklusionerne her: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fDNK%2fCO%2f6-7&Lang=en