A-Ø webstedsindeks

Resolution 1325: Nøglen til langsigtet fred

Fredsbevarende arbejde er længe blevet formuleret af og for mænd, og alt for længe er kvinders rettigheder udelukket fra fredsbevarende arbejde og sikkerhedsprocesser. 29. maj er den internationale dag for FN’s fredsbevarende styrker, og dette års tema er kvindelig fredsbevarende medarbejdere – nøglen til fred.

Den 31. oktober 2000 vedtog FN’s Sikkerhedsråd enstemmig beslutning 1325 (UNSCR 1325) om køn, fred og sikkerhed for at øge kvinders indflydelse på disse spørgsmål.

Resolutionen bekræfter den vigtige og unikke effekt, som kvinder giver fredsbevarende arbejde for konflikter, forhandlinger, fredsopbygning og fredsbevaring, humanitært arbejde og understreger også vigtigheden af ​​lige deltagelse og fuldt engagement i alt arbejde for at støtte og udvikle fred og sikkerhed.

Den 31. oktober 2000 vedtog Sikkerhedsrådet resolution 1325. FOTO: FN-foto
Den 31. oktober 2000 vedtog Sikkerhedsrådet resolution 1325. FOTO: FN-foto

20 års jubilæum
International dag for FN’s fredsbevarende styrker, med dette års fokus på kvindeligt fredsbevarende personale minder os om betydningen af ​​resolution 1325 og hvad den har bidraget til i løbet af disse to årtier. Men også de udfordringer, vi står overfor, fordi kvinder endnu ikke er inkluderet i alle processer. Kvindeligt fredsbevarende medarbejdere er nødvendigt for at udvikle bæredygtig fred og for at forbedre fredsbevarende processer.

Statistikker viser, at kvinder, der deltager i fredsaftaler og fredsbevarende processer, giver klart positive resultater. 42 studerede væbnede konflikter mellem 1989 og 2011 viste, at fredsaftaler, hvor kvinder underskrev, har en tradition for at føre til en mere bæredygtig fred.

“Da vi fejrer 20-årsdagen for Sikkerhedsrådets resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, skal vi gøre mere for at opnå kvinders lige repræsentation på alle områder med fred og sikkerhed” sagde António Guterres, FN’s generalsekretær i en videomeddelse i forbindelse med dagen.

FOTO: FN Foto
FOTO: FN Foto

Kvinder er stadig udelukket
I de sidste to årtier har vi set, hvordan resolution 1325 har bidraget til flere kvinder, der deltager i fredsbevarende operationer. Siden 2015 er andelen af ​​kvinder, der leder FN’s fredsoperationer, fortsat med at stige. I FN’s fredsbevarende operationer er repræsentationen af ​​kvindelige politipersonale steget til 12,8 procent. Men 12,8 procent er for lidt. Det viser, at kvinder stadig er udelukket fra processer med fred og sikkerhed.

“Kvinder har ofte større adgang til de samfund, vi betjener, hvilket gør det muligt for os at forbedre civilbeskyttelsen, fremme menneskerettigheder og forbedre fredsprocessen endnu mere. Kvinder repræsenterer fortsat kun 6 procent af FN’s fredsbevarende personale,” sagde Guterres i deres besked.

Under den internationale dag for FN’s fredsbevarende styrker med dette års fokus på kvindelige fredsbevarende medarbejdere, bliver vi mindet om de positive fremskridt, som resolution 1324 har bragt, men også alle de udfordringer, vi stadig står over for, og det store arbejde, vi har foran os for at se at sikre, at kvinder indgår i alle fred og sikkerhedsprocesser. Fordi det er nøglen til langvarig fred.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19