A-Ø webstedsindeks

Særlig rapportør for oprindelige folk besøger Danmark og Grønland

FN’s særlige rapportør for oprindelige folks rettigheder, José Francisco Cali Tzay, vil foretage et officielt besøg i Danmark og Grønland mellem 1. og 10. februar 2023.

Francisci.Cali-Tzay-UN-vest-glasses-man
Foto: FN’s Særlige Rapportør for oprindelige folks rettigheder, José Francisco Cali Tzay. / OHCHR

FN-eksperten vil undersøge et bredt spektrum af emner, der påvirker oprindelige folk, herunder selvstyre, administrationen af retssystemet, forhold for børn og unge, ligestilling, boligsektoren, adgang til sundhedssystemet (med særligt fokus på mentalt helbred), erhvervslivets forhold til menneskerettigheder samt klimaforandringer.

Planen er, at den særlige rapportør skal besøge København, Nuuk og Sisimiut på baggrund af invitationer fra de respektive regeringer.

Cali Tzay skal mødes med embedsmænd, oprindelige folks organisationer, civilsamfundet, akademikere og FN-repræsentanter. Derudover besøger han lokalsamfund for at forhøre sig om deres prioriteringer og bekymringer.

Yderligere vil den særlige rapportør afholde en pressekonference d. 10 februar klokken 11.00 i FN byen, København. Her vil han fremlægge sine foreløbige resultater og anbefalinger. Adgangen til konferencen er begrænset til akkrediterede journalister, som skal tilmelde sig på forhånd. Cali Tzay vil præsentere sin endelige rapport til FN’s menneskerettighedsråd i september 2023.

illulissat-Greenland-houses-ocean
Foto: Illulissat, Greenland.
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Cali Tzay blev udnævnt til Særlig Rapportør for oprindelige folks rettigheder i marts 2022 og tiltrådte stillingen den 1. maj 2020. Han er mayansk kaqchikel fra Guatemala og har repræsenteret oprindelige folk ved FN siden starten af 1980’erne samt adresseret menneskerettighedskrænkelser imod oprindelige folk i Guatemala og på verdensplan.

 

De Særlige Procedurer

De særlige rapportører er en del af, hvad der kendes som Menneskerettighedsrådets Særlige Procedurer. De Særlige Procedurer er det største uafhængige ekspertorgan i FN-menneskerettighedssystemet. Det er en samlebetegnelse for Rådets uafhængige undersøgelses- og monitoreringsmekanismer, der undersøger både situationer i enkelte lande og tematiske udfordringer på verdensplan. Eksperterne i de Særlige Procedurer arbejder på frivillig basis. De er ikke ansat i FN og modtager ikke løn for deres arbejde. De er uafhængige af enhver regering og organisation, og de tjener i deres individuelle egenskab. 

 

Læs mere her:

Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder. (engelsk)

FN menneskerettigheder, landeside – Danmark (engelsk)

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19