A-Ø webstedsindeks

Selskaber dræner kloden for naturressourcer

FN’s centrale biodiversitetskonference, COP15, er begyndt i Montreal, Canada. Forhandlerne vil sætte nye mål med formålet om at standse den alarmerende ødelæggelse af naturen forårsaget af menneskelig aktivitet.

Konferencen bliver omtalt som en afgørende ”biodiversitets-COP”, fordi den forventes at føre til vedtagelsen af nye målsætninger indenfor global biodiversitet (Global Biodiversity Framework). Indtil 2030 skal disse målsætninger være vejledende for tiltag på verdensplan for at bevare og beskytte vores naturresurser.

De delegerede og arrangørerne håber, at målsætningerne vil have en mere varig betydning end de forrige: På COP10 i 2010 blev regeringerne enige om at stræbe efter ambitiøse mål inden 2020, herunder halvering af antallet af tabte naturlige levesteder og implementering af planer for bæredygtigt forbrug og produktion.

Imidlertid viste en FN-rapport, der blev udgivet samme år, at disse målsætninger kun delvist var opnået. Siden da har planeten oplevet sit største fald i biodiversitet siden dinosaurernes tidsalder: En million plante- og dyrearter er nu truet af udryddelse.

Generalsekretær Guterres’ åbningstale: ”ingen Planet B”

Det presserende behov for handling blev understreget af FN’s generalsekretær António Guterres under hans åbningstale til konferencen i tirsdags.

António Guterres, holder tale, COP15
Generalsekretær António Guterres holder tale ved FN’s biodiversitetskonference (COP15) i Montreal, Canada. FN foto/Evan Schneider

Guterres sigtede mod multinationale selskaber, som, sagde han, “fylder deres bankkonti, mens de dræner vores klode for dens naturresurser,” og gør økosystemer til sagesløse “ofre for profit”. Yderligere fordømte Guterres koncentrationen af rigdom og magt i hænderne på et lille antal superrige individer.

Dette fænomen, udtrykte FN-chefen, modarbejder naturen og flertallets reelle interesser: “Der findes ingen Planet B bortset fra i milliardærernes afsporede drømme.”

Envidere kritiserede Guterres i skarpe vendinger menneskeheden, som han beskrev som “et masseudryddelsesvåben”, der “behandler naturen som et toilet” og “begår selvmord by proxy” – en henvisning til de menneskelige omkostninger, der forbindes med tabet af natur og biodiversitet.

Tre tiltag for at redde biodiversiteten

Flamingoer, Laguna Colorada, Bolivia
Flamingoer ved Laguna Colorada i Bolivia. Foto_Unsplash-Tobias Jelskov

Generalsekretæren kogte de tiltag, der skal implementeres for at redde naturen, ned til en handlingsplan med tre hovedpunkter:

Det første punkt involverer implementeringen af nationale strategier for at lede subsidier og skattelettelser væk fra aktiviteter, der bidrager til ødelæggelsen af naturen, og hen imod grønne løsninger som vedvarende energi, reduktion af brugen af plastik, naturvenlig fødevareproduktion og bæredygtig resurseudvinding.

Disse strategier vil også tage højde for oprindelige folks og lokalsamfunds rettigheder som forvaltere af naturen.

Det andet vedrører den private sektor, som, ifølge Guterres, må erkende, at profit og beskyttelse af naturen går hånd i hånd.

“Greenwashing”, sagde han – med henvisning til udokumenterede miljøpåstande fra virksomheder – skal stoppes, og den private sektor skal holdes ansvarlig for handlinger på tværs af alle led i virksomhedens forsyningskæder.

Øget økonomisk støtte til landene i det globale syd var grundlaget for generalsekretærens tredje hovedpunkt i handlingsplanen.

Guterres opfordrede internationale finansinstitutioner og multilaterale udviklingsbanker til at indordne sig under og tilpasse sig til målene for bevarelse af naturen og bæredygtig brug af biodiversitet.

Mere information:

UNEP: FN’s biodiversitetskonference (COP15)

Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG)

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19