A-Ø webstedsindeks

Selvmordsforebyggelse i kølvandet på coronakrisen

Den 10. september sætter FN fokus på selvmordsforebyggelse i kølvandet på coronakrisen.

Selvmordsforebyggelse er en verdensomspændende udfordring. Hvert 40. sekund er der en person, som begår selvmord, og selvmord er årsag til 800.000 dødsfald om året. Det placerer selvmord blandt de 20 hyppigste dødsårsager på globalt plan.

Verdensdagen for selvmordsforebyggelse (WSPD), der markeres den 10. september, er organiseret af Den internationale association for selvmordsforebyggelse (IASP) med støtte fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Formålet med dagen er at sætte den mentale sundhed på dagsordenen og udbrede viden om, hvordan selvmord forebygges.

Ifølge Center for Selvmordsforskning tager cirka 600 danskere livet af sig selv om året. Det svarer til op mod to selvmord om dagen ud af omkring 20 daglige selvmordsforsøg.

Videnskabelige undersøgelser peger på, at selvmordsraten falder kortvarigt, når samfund rammes af kriser som krig og naturkatastrofer. Det midlertidige fald antallet af selvmordsforsøg vil blive modvirket af en efterfølgende forøgelse og ofte drastisk stigning, når samfundet bevæger sig i krisens kølvand. Som Danmark kommer sig over coronakrisens første chok, er der altså en risiko for, at selvmordsraten vil stige.

Coronapandemien er brænde på bålet for stres og angst, og håndteringen af udbruddet er ledsaget af nye udfordringer som isolation og hjemlige genvordigheder. I tillæg til frygten for at blive smittet, er befolkninger konfronteret med bekymringer, der har ophav i de omfattende nedlukninger af samfund – herunder hjemmearbejde, arbejdsløshed og mangel på fysisk kontakt – og som kan vise sige skadelige for den mentale sundhed.

COVID-19 og den mentale sundhed  

Det er særligt psykisk sårbare, der rammes hårdt af kriser. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen viser en undersøgelse fra Storbritannien, at 32% af unge med mentale sundhedsproblemer oplever, at coronapandemien har forværret deres tilstand.

Derudover udtrykker eksperter bekymring over, at alkoholforbruget generelt er vokset i perioden. I Canada har 20% af de 15- til 49-årige, for eksempel, øget deres alkoholindtag.

Det svenske Nationalcenter for selvmordsforskning og -forebyggelse gjorde i foråret opmærksom på det potentielt voksende antal selvmord og tilfælde af selvskade, der kan komme i kølvandet på coronakrisen. De vedvarende sociale og økonomiske konsekvenser af pandemien højner i samspil med presset på sundhedsvæsenet risikoen for en forværring i antallet af selvmordsforsøg.

fysisk-afstand-behøver-ikke-være-social-afstand
Dan Meyers via Unsplash

Ensomhed er en hyppig årsag til selvmord. Da mange for tiden er nødsaget til at arbejde hjemmefra, rejse mindre og er forhindret i at besøge deres ældre familiemedlemmer, bliver deres sociale omgang begrænset. I år er det derfor afgørende, vi gør en målrettet indsats for at modvirke ensomhed, særligt blandt de ældre og svage, der i betydelige grad er forhindret i at deltage i det sociale liv.

“Fysisk afstandstagning behøver ikke betyde social distancering,” sagde generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen, Tedros Adhanom: ”Det er vigtigt at vi på den ene eller anden måde tager kontakt til vores forældre, naboer, venner og familiemedlemmer, der bor alene eller på plejehjem så de kan vide, at de er værdsat og elsket”

I samarbejde med partnerorganisationer har Verdenssundhedsorganisationen desuden udarbejdet retningslinjer og anbefalinger til sundhedsarbejdere, plejehjælpere og den generelle offentlighed om, hvordan vi sammen passer på hinandens mentale sundhed.

Den 10. september sætter WSPD fokus på selvmordsforebyggelse i kølvandet på coronakrisen, så vi kan være opmærksomme på de mekanismer, der koster 800.000 menneskeliv årligt.

I Danmark markeres Verdensdagen for selvmordsforebyggelse af NEFOS, der i samarbejde med Landsforeningen for efterladte efter selvmordLivslinien og folkekirken holder arrangementer i Odense og Aalborg. Læs mere her: https://www.nefos.dk/om-nefos/verdensdag

Der vil ligeledes være en kirkelig markering af dagen i København: https://efterladte.dk/aktivitet/kirkelig-markering-koebenhavn-3/

 

Du kan bidrage til det fælles arbejde med at bygge momentum omkring Verdensdagen for Selvmordsforebyggelse på de sociale medier. Læs mere her.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19