Sidste chance for at inkludere udvikling i EU’s landbrugspolitik

0
429
landbrug

landbrug

21. januar 2013. Med kun få dage til den vigtige afstemning i Europa Parlamentet opfordrer FN’s særlige rapportør på retten til mad, Olivier De Schutter, EU-lovgivere til at ændre kursen for den fælles landbrugspolitiske (CAP) reform inden udviklingshensyn udelukkes.

EU er en af verdens førende landbrugsvareeksportører, og står for omkring 17 procent af den samlede globale handel. CAP-reformen sigter mod at sikre en levedygtig fødevareproduktion mens på samme tid gøre forvaltningen af naturressourcerne mere bæredygtig og sætte gang i klima- og tilpasningstiltag samt nå en afbalanceret udvikling.

”Det er risikofyldt at reformere den fælles landbrugspolitik, ikke blot for de europæiske landmænd, men for millioner af andre verden over, der er berørt af EU-politikker”, siger FN-eksperten. ”Udviklingsbekymringer bør være en væsentlig del af den fælles landbrugspolitik, og muligheden for at inddrage det forsvinder hurtigt”.

”Europaparlamentarikerne (MEP’erne) må ikke smide den mulighed de har nu for at sørge for, at forslaget er i overensstemmelse med kravene vedrørende retten til mad og EU’s udviklingsløfter væk”, understreger De Schutter.

EU har udtalt, at unionens politikker med en ekstern påvirkning bør designes til at støtte og ikke bekæmpe kampen mod fattigdom og opnåelsen af 2015-Målene, såvel som opfyldelsen af menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene og sociale, økonomiske og miljømæssige rettigheder.

I juni 2012 stemte MEP’erne i udviklingskomiteen enstemmigt til fordel for at overvåge og tage hensyn til landbrugspolitikkens effekt på udvikling. Dog blev deres synspunkter ikke inkluderet i det fælles vedtagende ændringsforslag i landbrugskomiteen i december, og skal nu stemmes om som individuelle ændringsforslag den 23-24. januar. Efterfølgende stemmes om CAP-reformen i plenarforsamlingen i marts/april, hvor MEP’er vil have muligheden for at fremlægge alternative ændringer.

”Mulighederne er ved at rinde ud for at udviklingssikre landbrugspolitikken”, advarer den særlige rapportør. ”For at CAP kan fungere for landmænd inden for og uden for EU’s grænser må vi udføre en detaljeret overvågning af konsekvenserne ved EU’s landbrugseksport og –import til udviklingslande, konsultere globale landbrugsorganisationer i udviklingslande samt udføre en tilbundsgående vurdering af indflydelsen på retten til mad”.