Den internationale kamp mod forfalskninger

0
447
Forfalskede varer

Forfalskede varer

13. januar, 2014 – Vi er alle i risiko, når vi køber usikre og ineffektive produkter, som kan være blevet forfalskede. Det er kriminalitet, der berører nærmest alle på en eller anden måde, og forfalskede varer udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed, da defekte forfalskede varer kan føre til skader og i nogle sager, døden.

For eksempel udgør falske lægemidler en alvorlig sundhedsrisiko for forbrugere. Kriminelle aktiviteter indenfor dette område er en stor forretning: Salget af falske lægemidler fra Østasien og Stillehavet til Sydøstasien og Afrika beløber sig alene til omkring fem milliarder USD om året. Når det er mindst slemt, er det fundet, at falske lægemidler ikke indeholder nogen aktive stoffer, mens de, når det er værst, kan indeholde ukendte og potentielt skadelige stoffer.

Dæk, bremseklodser og airbags, flydele, elektriske varer, modermælkserstatning og legetøj til børn er bare nogle få eksempler på de mange forskellige ting, som er blevet forfalsket.

En bred vifte af etiske problemer kan også ses, når man tænker på forfalskningers indvirkning. Arbejdsudnyttelse, hvor arbejdere står overfor sikkerhedsproblemer, migrantsmugling, eller alvorlige trusler mod udryddelsestruede dyrearter og miljømæssig forurening er bare et par af eksempler på, hvad der ligger bagved.

En ny global kampagne af FN’s kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) blev lanceret i dag for at skabe opmærksomhed blandt forbrugere af den ulovlige handel med forfalskede varer, der hver år indbringer 250 milliarder USD.

Kampagnen, kaldet ”Forfalskning: Køb ikke fra organiseret kriminalitet”, sigter mod at informere forbrugere om, at forfalskede varer kan skabe midler til grupper i organiseret kriminalitet, sætte forbrugerens sundhed og sikkerhed på spil og bidrage til andre etiske og miljømæssige problemer.

Som UNODC’s direktør bemærker Yury Fedotov: ”I sammenligning med andre forbrydelser, som narkotikahandel, er produktionen og distributionen af forfalskede varer en mulighed med lav risiko og høj profit for de kriminelle. Forfalskning forstærker hvidvaskning af penge og opmuntrer til korruption. Der er også bevis for nogen involvering eller overlap med narkotikahandler og andre seriøse forbrydelser.”

Kriminelle grupper bruger de samme ruter og metoder til at flytte forfalskede varer, som de bruger til at smugle illegale stoffer, våben og mennesker. I 2013 opdagede en fælles UNODC/ World Customs Organization Container Control Programme (CCP) forfalskede varer i mere end en tredjedel af de undersøgte kontainere, selvom det oprindeligt blev sat op til at opfange stoffer.