Stay Super. Beat Diabetes

0
455
WHO Medical Team Vaccinates Haitians Living in Stadium. UN Photo Sophia Paris

WHO Medical Team Vaccinates Haitians Living in Stadium. UN Photo Sophia Paris

07.4.2016 – Antallet af mennesker, der lever med diabetes er næsten firedoblet siden 1980 til 422 millioner mennesker, hvoraf de fleste lever i udviklingslande. Det er blandt andet fedme og overvægt, som er skyld i denne voldsomme stigning. Derfor opfordrer Verdenssundhedsorganisationen (WHO), ved dette års internationale sundhedsdag til, at der gøres en global indsats for, at standse stigningen i og forbedre omsorg for mennesker med diabetes.

thailand child diabetes. Photo WHOHvert år er den 7. april fejres den internationale sundhedsdag for, at markere årsdagen for WHO og hvert år laves en global kampagne, der indbyder alle til, at fokusere på en bestem sundhedsudfordring, som har en betydning for hele verden. Ved at fokusere på nye og kommende sundhedsspørgsmål, gør den internationale sundhedsdag det muligt, at starte en kollektiv indsats til, at beskytte folks helbred og engagere folk i, at finde løsninger, der gavner os alle.

Som Dr. Margaret Chan, WHO’s generaldirektør, siger i en meddelelse “Diabetes … en sygdom, der fortjener mere opmærksomhed af mange årsager. Forekomsten af diabetes er alarmerende og bliver hastigt værre.” Og alvoren vises i statistikkerne. I 2012, døde 1,5 millioner mennesker af diabetes og yderligere 2,2 millioner dødsfald tilskrives et for højt blodsukker.

“Hvis vi skal gøre fremskridt når det gælder, at standse stigningen af diabetes tilfælde, vi er nødt til, at genoverveje vores dagligdag: at spise sundt, være fysisk aktiv, og undgå overdreven vægtstigning,” siger Dr. Margaret Chan.

Men ændringen afhænger også af involveringen fra regeringerne, herunder gennemførelsen af globale forpligtelser, der skal løse diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme (NCDs). Regeringerne er gået med til, at opnå fire tidsbestemte forpligtelser på nationalt plan, der blev fastsat ved FN’s generalforsamling i 2014 kaldet “resultatdokument på ikke-smitsomme sygdomme“, og til, at nå de 9 globale mål, der er fastlagt i WHO’s “Globale handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af NCDs, ” der blandt anden omfatter, at standse stigningen af diabetes- og fedmetilfælde.

Følg kampagnen på twitter (@WHO), hashtag: #WorldHealthDay & #Diabetes