Sveriges åbne arme

0
528
Photo: Flickr / Wilkristin / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Flickr / Wilkristin / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

19. februar 2014 – Sverige skiller sig, sammen med Tyskland, ud som et ekstraordinært værtsland for syriske asylansøgere, ved at have annonceret at syriske asylansøgere vil få permanent opholdstilladelse.

Intet andet land i EU har fulgt i Sveriges spor, på trods af at den værste flygtningekrise siden Anden Verdenskrig, er ved at udfolde sig på Europas dørtærskel.

Masseflugten, der knyttes til konflikten i Syrien, har resulteret i en betydelig stigning i flygtningestrømmen til Sverige. Sidste år søgte 54.259 personer om opholdstilladelse, heraf var 16.317, det vil sige en tredjedel, syriske statsborgere. Det svenske Migrationsverket søger nu med lys og lygte efter nye steder, der kan tage imod og huse flygtningene, både i Sverige og i resten af Europa.

 

Nye syriske asylansøgninger

Top 5 EU-lande (28) siden konflikten begyndte

% af alle nye asylansøgninger

Apr-dec 2011

2012

Jan-okt2013

Sverige

22,712

2%

18%

29%

Tyskland

20,197

6%

10%

11%

Bulgarien

4,937

12%

35%

64%

Storbritannien

3,439

2%

5%

7%

Østrig

2,966

3%

5%

11%

Kilde: FN’s Flygtninghøjkommissariat (UNHCR)

FN’s Flygtningehøjkommissariat har foreslået, at lande modtager op mod 30.000 syriske flygtninge på kvotebasis, på humanitært grundlag eller andre modtagelsesprogrammer inden slutningen af 2014, med fokus på at beskytte de mest udsatte. Staterne opmuntres til at tilbyde pladser til syriske flygtninge, udover deres nuværende kvote for modtagelse af flygtninge, for at sikre, at asylansøgere fra andre steder i verden ikke bliver forsømt.

Kvoteordningen for flygtninge omfatter udvælgelse og flytning af flygtninge fra den stat hvor de har søgt beskyttelse, til en tredje stat, som er gået med til at give dem adgang som flygtninge. Opholdstilladelse på humanitært grundlag er en lignende ordning, men er en fremskyndet proces for dem som har størst behov for asyl.

Ifølge Amnesty International, har EU’s medlemsstater åbnet dørene for omkring 12.000 af de mest sårbare flygtninge fra Syrien. Det svarer kun til cirka 0,5 % af de 2.3 millioner mennesker, som er flygtet fra landet.

Antonio Guterres, FN’s Flygtningekommissariats højkommissær, kom med følgende udtalelse i et interview med The Guardian ”Imens Syriens nabolande forventes at holde deres grænser åbne, finder jeg det foruroligende at så mange syrere oplever vanskeligheder med at få opholdstilladelse i Europa, når der stadig rapporteres, at mennesker bliver presset tilbage ved grænserne. Dette foregår på trods af at det totale antal af flygtninge er relativt lavt. Tyrkiet alene har modtaget ti gange flere syriske flygtninge end alle EU-landene til sammen.”

De andre nordiske værtslande

I december 2013 erklærede de finske myndigheder, at de har i sinde at tage imod 500 syriske flygtninge i 2014. Det sædvanlige antal kvoteflygtninge Finland normalt tager imod årligt, er 750, det vil i år dermed være øget til 1050 – hvoraf 500 altså kommer fra Syrien, siger Kaisa Väkiparta fra det finske Flygtningerådet. Dette er slående lavt i forhold til nabolandet Sverige, men man skal også adskille mellem det krav om asyl der bliver stillet ved grænsen til et land, hvilket har gjort sig gældende i Sverige (næsten 23.000), og så kvoteflygtninge – som Sverige vil modtage 400 af.

Hvis en person ønsker at søge asyl i Finland, er der mange barrierer i forhold til de andre nordiske lande. Først og fremmest skal personen finde ud af at komme til Finland. Da Finland ikke udsteder visum til syriske borgere, er det umuligt for en person, der er flygtet fra Syrien til for eksempel Tyrkiet, at flyve fra Istanbul til Helsinki. Den eneste måde at komme til Finland på er ulovligt, om det er igennem andre Schengen-lande eller igennem Rusland.

Norge har annonceret en tillægskvote på 1000 flygtninge, som er øremærket til syrere. Dette er oveni Norges almindelige årlige kvote på cirka 1200 kvoteflygtninge fra FN’s Flygtningehøjkommissariat. Amnesty opfordrer Norge, til at tage mindst 5000 af de mest sårbare flygtninge fra Syrien i tillæg til flygtningekvoterne.

Danmark skiller sig ud som det nordiske land, der vil tage færrest syriske flygtninge. Danmark modtog 2.875 syriske asylansøgere mellem april 2011 og december 2013. I 2014 har Danmark indvilliget i at tage imod 140 syriske kvoteflygtninge.