A-Ø webstedsindeks

Syddansk Universitet vil være Danmarks første bæredygtige universitet

Danmarks tredjestørste universitet ønsker at anvende FN’s Verdensmål som retningslinje for sit arbejde fremover.

Universitetet ønsker, at dets forskere og studerende skal være med til at give verden en bæredygtig retning. Dette kan ske ved at skabe den økonomiske, sociale og miljømæssige vækst, som er besluttet med Verdensmålene.

UNRIC’s nordiske nyhedsbrev havde for nylig en snak med rektor Henrik Dam fra Syddansk Universitet (SDU) om de nye initiativer og Verdensmålene, efter at universitetet i juni meddelte, at Verdensmålene skal være omdrejningspunktet for universitets arbejde fremover.

– Vi er af den opfattelse, at der ikke er ét mål, der er vigtigere end andre. Vi synes ikke, man kan sige, at sundhed er vigtigere end klima. Eller at økonomisk vækst er mindre betydningsfuldt end klimaindsatsen. Målene giver jo udtryk for, at der er rigtigt mange forskellige mål, der skal nås, og der skal findes nogle balancer. De balancer synes vi, at der skal bidrages til videnskabeligt. Hvordan løfter man målene i fællesskab?

Nye masteruddannelser på vej

Syddansk Universitet har sat sig ambitiøse mål i sin omdannelse til at blive Danmarks første bæredygtige universitet. Der vil blandt andet blive udviklet 17 nye 1-årige masteruddannelser – et for hver af FN’s 17 Verdensmål, siger universitetet i en pressemeddelelse.

– Vi kigger på, om man kan lave nogle tværvidenskabelige uddannelser inden for de her forskellige områder, fortæller Dam.

Det er ikke nok at oprette uddannelser, hvor de studerende lærer om ét af Verdensmålene, og det er samtidig vigtigt, at de studerende lærer, hvordan målene er forbundet på kryds og tværs.

– Folk kommer så ud med viden på dels de enkelte mål men også med en grundforståelse for sammenhængen mellem dem. En person sagde engang til mig, at det jo ikke er fordi, man ikke kan løse klimaspørgsmål på mange forskellige måder, men det går hårdt ud over alle de andre mål. Det skal det jo ikke gøre.

Ændringen vil også være synlig gennem andre initiativer. Universiteterne lover blandt andet at være vært for et ungemøde for “Vores Verdensmål” i Odense, som skal sætte Verdensmålene på dagsordenen for unge mennesker. Her kan folkeskole- og gymnasieelever samt universitetsstuderende mødes til diskussion og lære om Verdensmålene.

– Vi går “all in” på alle 17 Verdensmål og ikke kun nogle få udvalgte. Fattigdom og sult på globalt plan, mindskelse af ulighed, og bekæmpelse af klimaforandringer er tæt forbundne og kræver en integreret indsats for at opnå holdbare resultater, siger formand på SDU Niels Thorborg til universitetets hjemmeside, da initiativet blev lanceret i juni.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19